Velkommen til markering i Brønnøysund.

LEVE Helgeland inviterer til appeller, foredrag, lystenning, kulturinnslag og servering.

Alle er velkommen.