PROGRAM:
  • Velkommen v/ Aksel Øhrn, styremedlem i LEVE Buskerud
  • Musikk v / Britta Shäfer (orgel) og Anne Stine Dahl (Cello)
  • FellesSang: Gje meg handa di, ven
  • Dikt: “Dette er en ode” (Trygve Skaug) v/ Karoline
  • Appell ved Andreas Haugland Ausland
  • Musikk. v / Britta Shäfer (orgel) og Anne Stine Dahl (Cello)
  • Lystenning. Intro v Aksel.  Instrumentalmusikk.
  • Fellessang: We shall overcome
  • Avslutning.
Kirken vil være åpen frem til kl. 18 for de som har lyst å sitte igjen i stillhet eller prate med representanter fra LEVE og Strømsø bykirke.
I forbindelse med årets Pride så er det en kunstutstilling i kirkerommet som har navnet Queer Spirit – Skeive fortellinger om tro, spiritualitet og meningen med livet.
Utstillingen er en protest mot utestengingen og diskrimineringen skeive har opplevd i møte med religiøse og spirituelle samfunn. 
Det at kirken har slike utstillinger er en start på å omfavne mangfoldet i samfunnet og at vi alle har en plass og skal respekteres som menneskene vi er uansett tro, etnisitet og kjønnsidentitet.
Alle er hjertelig velkommen