Fakkeltog fra Tromsø Domkirke til Skansen der vi tenner flere bål

Vi går i Fakkeltog fra Tromsø Domkirke til Skansen.

Sanseopplevelser rundt Skansen, Bålpanner med benker rundt.

Vi er til stede for de som trenger en å snakke med.

Mat, kaffe og prat rundt bålene.

Avrunding kl 20.00 – 21.00 da vi sammen med hele verden tenner lys