Fakkeltog fra Tromsø Domkirke til Skansen der vi tenner flere bål

Kl. 16.45            Fakkeltog fra Domkirken til Verftet

Kl. 17.oo-20.30 Møtested Skansen v/Andreashjelpen

Åpning v/ varaordfører, Appeller, Minnestund med lystenning og rosenedleggelse – 1 minutts stillhet. Kafe på Bårstua og minikonsert med Hugo Myhre, Inne på Skansen vil installasjonen Favne stå og mange organisasjoner vil være representert. Rom for samtaler.

Kl. 20.00 Hele verden tenner lys for de som sliter, for de vi har mistet og for de som står igjen.