Tema for Verdensdagen er «Å SKAPE HÅP GJENNOM HANDLING»
Hvert år begår mange mennesker selvmord. I 2022 var det 610 mennesker som begikk selvmord i Norge. I Rogaland var det 57 som tok sitt eget liv i 2022; 40 menn og 17 kvinner. Disse tallene forbigås i stor grad i stillhet.
Vi trenger å snakke om selvmord og vi trenger å handle.
Vi trenger å skape håp gjennom handling.
Derfor ønsker vi å sette fokus på tematikken ved å markere «Verdensdagen for selvmordsforebygging» her i Rogaland.
Verdensdagsarrangementet på Haugalandet markeres i Peisestuen i Norheim kirke med appeller og musikalske innslag. Det blir også bevertning. Vi ber derfor at dere melder dere på Facebookarrangementet slik at vi vet hvor mange vi skal beregne mat til.
Arrangementet er gratis.
Dørene åpnes kl 18:30.
Vel møtt!