Svein Arild Johnsen har opplevd hva mobbing og utenforskap gjør med et menneske.
Gjennom Metalhead against bullying (MAB)(“metallhuer mot mobbing”) ser han daglig hvor mye inkludering, varme og samhold betyr for folk.
Denne dagen snakker vi om både utenforskap og annerledeshet, samhold og inkludering. At noen bryr seg og er der, kan gjøre den store forskjellen!
Gratis, ingen påmelding.
Dette arrangementet er et samarbeid mellom Horten kommune og LEVE Vestfold i forbindelse med verdensdagen for selvmordsforebygging.
Enhet for rus og psykisk helse (EROPH) i Horten kommune, LEVE Vestfold og Metalhead against bullying skal ha stand på Horten bibliotek fra kl 17:00