Selvmordsforebygging er vanskelig, og for vanskelig til å bli partipolitisk hvor vi kverrer på krona. Uansett så savner vi alltid nok folk på det i valgkampen. Lillebolla og jeg er verken fagpersoner eller politikere. Alt vi vet er at uansett hva som hjelper, så gjør det å være i sammen det i hvert fall ikke verre. Derfor arrangerer vi, sammen med nieu scene og Monica Johansen (+ flere overraskelser) et koselig og kanskje litt morsomt åpent hus på Verdensdagen for selvmordsforebygging.

Billettinntektene går til hjelpetelefonen 116 123

IKKE VÆR REDD FOR Å VÆRE TIL BRY!

Velkommen!