Tema for Verdensdagen er «Å SKAPE HÅP GJENNOM HANDLING»
Hvert år begår mange mennesker selvmord. I 2022 var det 610 mennesker som begikk selvmord i Norge.
I Rogaland var det 57 som tok sitt eget liv i 2022; 40 menn og 17 kvinner.
Disse tallene forbigås i stor grad i stillhet.
Vi trenger å snakke om selvmord og vi trenger å handle.
Vi trenger å skape håp gjennom handling.
Derfor ønsker vi å sette fokus på tematikken ved å markere «Verdensdagen for selvmordsforebygging» her i Rogaland.
Verdensdagsarrangementet i Sandnes markeres på BådeOg med appeller og musikalske innslag. Det blir også bevertning.
Vi ber derfor at dere melder dere på arrangementet, med å trykke SKAL på FACEBOOK arrangementet (lenke nedenfor), slik at vi vet hvor mange vi skal beregne mat til. Arrangementet er gratis.
Dørene åpnes kl 18:30.
Vel møtt!