PROGRAM

Åpning ved Ordfører Gunnar Wilhelmsen

«Ingen å miste»

v/ Ragnhild Høgseth og Christian Myrland, RVTS Nord
RVTS Nord er et regionalt ressurssenter som skal bidra med kunnskap til tjenesteapparatet i Nord-Norge. De kommer for å fortelle litt om sitt arbeid og dele litt av sin kunnskap

«Kompetanse som en del av det selvmordsforebyggende arbeid»

v/Anette S. Skrindo, Vivat selvmordsforebygging

I dag avsluttes kampanjen Fra ord til handling. Mange tusen mennesker har signert oppropet «Vi må gjøre mer for å forebygge selvmord!» Underskriftene overleveres regjerningen i kveld. Kompetanse om selvmordsforebygging sammen med informasjon, er viktig i det selvmordsforebyggende arbeidet.

«Meg og selvmordstankene»
Ingen kan se det på henne, men hun har helt siden barndommen hatt selvmords -tanker og -forsøk. Hun vil fortelle sin sterke historie om hvordan det er å være ung med selvmordstanker.

«Å møte det utenkelige»

v/Pappa og psykolog Lars Petter Kjær
Hvordan møter man sorgen etter selvmord? Og hvordan kan man håndtere skylden, maktesløsheten, skammen og følelsen av å ikke ha gjort nok? Lars Petter Kjær mistet to sønner i løpet av et halvt år.