Markering av verdsdagen for sjølvmordsforebygging i Sogndal

Stad: trappa utanfor kommunehuset

Musikalske innslag med lokalt ungdomsband

Velkomen v/ LEVE sin styreleiar Nils-Petter Hauge

Appell v/ ordførar/varaordførar i Sogndal kommune

Appell v/ Hildegunn Støve

Lystenning

«Gå for LEVE»: dei som vil går ein tur langs Fjordstien/ i sentrum.

 

Vi set pris på om akkurat du kjem og støttar arrangementet!