Åpen kirke, vi starter med litt matservering. Så blir det lystenning, bønn, dikt og rom for stillhet og ettertanke