Program:

08.00 – 08.30 Kaffe og registrering i vrimlehallen (utenfor auditorium, B1 018)
08.30 – 16.00 Program

Foredrag fra:

«Oppmerksom på selvmordstanker, OPS!»
Godkjente kursledere fra VIVAT – Førstehjelp ved selvmordsfare
Kurset gir økt handlingskompetanse til å oppdage selvmordstanker og verktøy
for hvordan du kan gi innledende hjelp.

«Risikofaktorer forbundet med helseproblemer, selvskading og selvmordsfare hos norske ungdommer.»
Professor Tonje Holte Stea, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder

«Menn har et ufortjent dårlig rykte når det kommer til å takle livet»
Spesialrådgiver Torstein Garcia de Presno, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS-Sør

«Håpet om en fin fremtid»
Kim Daniel Jonassen, foredragsholder innen psykisk helse.

Program og påmelding her: https://www.uia.no/konferanser-og-seminarer/verdensdagen-for-selvmordsforebygging

Pris: 750,- (lunsj er inkludert for eksterne, med dietthensyn)
Fagdagen er gratis for studenter ved UiA og medlemmer av LEVE.
Påmeldingsfrist: 01.09.23

For mer informasjon om verdensdagen for selvmordsforebygging, kontakt [email protected].