Velkommen til markering av Verdensdagen for Selvmordsforebygging i Vadsø Kirke.

Program:

  • Velkommen v/ ordfører
  • Innlegg v/psykolog fra SANKS
  • Innlegg v/ presten
  • Musikalsk innslag
  • Diktlesing

Vel møtt alle som en. Etter kirka blir det kaffe og kaker på menighetshuset