Her finner du ulike nettportaler for selvmordsforebygging – om du trenger forebyggende støtte selv, eller om du er helsepersonell, lærer, pårørende eller andre som ønsker å få kunnskap om og veiledning til godt forebyggingsarbeid.

LEVEstories er LEVEs forebyggende nettmagasin der frivillige skribenter skriver om opplevelser og refleksjoner om livet som kan trøste, støtte, opplyse.www.levestories.no

 

I filmen «LEVE» reflekterer fire unge mennesker omkring sine tidligere selvmordsforsøk. Filmen er laget i samarbeid mellom Røde Kors Ungdom, Røde Kors, Stiftelsen Olafs Minnefond og Unge LEVE. Vist på NRK 2, 9.11.2014. Varer ca. 15 minutter.
www.youtube.com/watch?v=HBuC2Nv2Mkg

 

iFightDepression verktøyet er et nettbasert, veiledet selvhjelpsprogram for personer med mild til moderat depresjon. Du kan få henvisning til iFightDepression gjennom fastlege eller annet helsepersonell. www.ifightdepression.com/no/

 

LINK er et undervisningsopplegg for livsmestring for barn og unge i norske klasserom.
www.linktillivet.no

 

Psykososialberedskap er et nyttig støtte- og mestringsverktøy for rammede og hjelpere når krisen har skjedd.
www.psykososialberedskap.no

 

Hvordan har du det egentlig?
Psyktglad er en ressursside med informasjon om ulike hjelpetilbud for ungdom.
https://www.psyktglad.no/

 

VIVAT Selvmordsforebygging tilbyr ulike kurs for førstehjelp ved selvmordsfare. Kursene passer både for fagpersoner og privatpersoner som ønsker å lære mer om selvmordsatferd og intervensjon.
www.vivatselvmordsforebygging.net

 

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk.
www.rvts.no

 

Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading skal bidra til å redusere forekomsten av selvmord og selvskading i befolkningen, og å bedre oppfølging og ivaretagelse av pårørende og etterlatte.
www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/handlingsplan-for-forebygging-av-selvmord-og-selvskading-20142017