Hva er likepersonstjenesten 

Likepersonstjenesten er en av grunnpilarene i LEVE, og et viktig tilbud til etterlatte etter selvmord over hele landet. En likeperson er en som selv er etterlatt etter selvmord, som er frivillig i organisasjonen og som er kurset i å gjennomføre slike likepersonssamtaler. Vi vet av erfaring at mange etterlatte og berørte opplever det som godt å kunne snakke med andre som har opplevd å miste noen ved selvmord. En likepersonssamtale kan foregå fysisk eller digitalt/på telefon. 

 

Hvordan bli likeperson

For å bli likeperson i LEVE må man gjennomføre et likepersonskurs. Likepersonskurset går over to helger. Etter endt kurs blir man sertifisert som likeperson. Likepersonskurset består av både teori og praktisk trening. Man må delta på begge helgene i sin helhet for å få kurset godkjent. 

Dersom du ønsker å delta på et slikt kurs gjennomføres det først en samtale med fylkeslaget ditt for å finne ut om du er klar til å gå inn i denne rollen. Det er anbefalt at det går litt tid fra man har mistet til man starter opp frivillig arbeid. Dette er fordi man selv bør ha bearbeidet egen sorg, før man er i stand til å ta imot andres. Dersom du ønsker å bli likeperson, ta kontakt med fylkeslaget ditt.  

Ønsker du å vite mer om likepersonskurset og kvalitetssikringen av likepersonsarbeidet i LEVE: Likepersonstjenesten i LEVE

 

Hvilken oppfølging får likepersonene

  • Alle likepersoner i LEVE har en likepersonsveileder som er knyttet til sitt fylkeslag. Denne veilederen er en fagperson som man kan henvende seg til for råd og veiledning. 
  • Likepersonsveilederen samler alle likepersonene i fylkeslaget for en årlig felles samling, med veiledning og diskusjon. 
  • Likepersonene får tilbud om oppfølgingskurs fra LEVE sentralt annethvert år. 
  • Oppfølgingen av likepersoner og likepersonsveiledere skjer ut ifra LEVEs oppfølgingsplan. Du kan lese oppfølgingsplanene i sin helhet her: Oppfølgingsplan for likepersoner og likepersonsveiledere i LEVE

 

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan bli likeperson, eller ønsker du en likepersonssamtale, ta kontakt med ditt fylkeslag her: Finn ditt fylkeslag