Unge LEVE er ungdomsavdelingen i LEVE. Vi er partipolitisk uavhengig og medlemsbasert, for og med unge etterlatte og berørte ved selvmord, hovedsakelig mellom 15 – 35 år. Vår «grunntanke» er at ingen skal måtte stå alene i sorgen.

Hva gjør vi?

Vi arrangerer årlig ungdomssamling, lokale treff der du bor, gjennomfører markeringer og lysmarkeringer spesielt i forbindelse med Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september, arrangerer digitale webinarer og kommer med uttalelser der det er relevant. Vi ønsker å skape gode og trygge møteplasser, både fysisk og digitalt, for unge selvmordsetterlatte og berørte.

Hva vil vi?

Vi vil at alle som ønsker og trenger det skal ha et fellesskap. Vår “grunntanke” er at ingen skal måtte stå alene i sorgen.

En arena for unge berørte ved selvmord

Det primære for Unge LEVE er at ingen skal være nødt til å stå alene i sorgen.

Unge LEVE er et fellesskap, hvor unge berørte kan oppleve samhold og et «pusterom», i og med at alle deltar med lignende forutsetninger. Unge LEVE ønsker å være en inkluderende organisasjon. Vi ser at det viktigste for våre medlemmer er nettopp det å møte andre i en lignende situasjon. Det er imidlertid ikke en «psykologtjeneste».

Kan jeg bli frivillig i Unge LEVE?

Ja, det kan du absolutt. Det er mange måter å bidra som frivillig dersom man ønsker det.

Ungdomskontakt
I hvert fylke er det et fylkeslag som skaper møteplasser der man bor og vi ønsker at det skal være en ungdomskontakt som har et spesielt ansvar for å arrangere lokale treff for unge etterlatte.

Ambassadør
En ambassadør for LEVE og Unge LEVE er en frivillig som gir korte presentasjoner om selvmordsforebygging i sitt lokalmiljø.

Styret i Unge LEVE
Unge LEVE har et styre som består av 7 styremedlemmer, hvor alle er frivillige. For å bli med i styret må du velges inn på årsmøtet til Unge LEVE.

Fadder på Ungdomssamling
På vår ungdomssamling har vi behov for frivillige som påtar seg en fadderrolle. Da må du ha vært med på ungdomssamling tidligere.

Sosiale medier 
Ved å dele Unge LEVE sine sosiale medier, kan du være med å øke fokus på Unge LEVE og hvor viktig vår organisasjon er.

LEVEstories
På vår hjemmeside har vi LEVEstories som er historier fra etterlatte. Ønsker du å dele din historie, dikt eller bli skribent for oss?

Være en støttespiller
Ønsker du å bidra på annet vis – så gi oss beskjed! Vi har behov for ditt engasjement og interesser. Det er fullt mulig å bistå lokalt der man bor uten å ha et verv.

 

Ønsker du å støtte Unge LEVE?

Det er flere måter å støtte Unge LEVEs arbeid for unge etterlatte og berørte ved selvmord. Vi setter stor pris på alle bidrag.

Unge LEVEs kontonummer: 3000 49 02331

Unge LEVE på Vipps: #658416

Innsamlingsaksjon på Facebook

På “LEVE – Landsforeningen for etterlatte” sin Facebook-side, kan man opprette en innsamlingsaksjon. Hvis du ønsker at innsamlingen skal gå til Unge LEVE, sender du oss en melding med ditt navn og en screenshot av den ferdige innsamlingen.

Minnegaver
LEVE er registrert hos Adstate, det mest brukte systemet for minnegaver ved gravferd. Gjennom Adstate er det bl.a også mulig å opprette en minneside, der besøkende vise sin omtanke ved å tenne lys, skrive minneord eller laste opp et bilde.

Et gavebevis sendes automatisk til giveren, basert på den informasjon som er lagt inn i systemet. Begravelsesbyrået og pårørende vil også få tilgang til dette. Ønsker du at vite med om Adstate og hvilke tjenester som er tilgjengelig, ta kontakt med ditt begravelsesbyrå. Les mer om Adstate her.