LEVE er organisert som følger: landsmøtet – fylkeslag – ungdomslag - lokallag

LANDSMØTET: Landsmøtet er foreningens øverste myndighet. Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av juni og består av landsstyret og delegater fra fylkeslagene og ungdomslaget. Landsmøtet arrangeres på ulike steder i landet hvert år, med ett eller to fylkeslag som vert. LEVE arrangerer også en fagkonferanse i tilknytning til landsmøtet.

LANDSSTYRET: Landsstyret er ansvarlig for at LEVEs virksomhet drives i tråd med vedtektene og handlingsplan og de vedtak som er truffet av landsmøtet. Landsstyret består av styreleder, nestleder, leder for ungdomslaget, fire styremedlemmer som er berørte/etterlatte ved selvmord, og to styremedlemmer som er fagpersoner.

UNGE LEVE: Ungdomslaget Unge LEVE er landsdekkende, for aldersgruppen 16-35 år. Ungdomslagets styre skal sørge for at arbeidet i ungdomslaget er i tråd med ungdomslagets styringsdokument og handlingsplan.

FYLKESLAG: Fylkeslag skal ha et styre bestående av minimum leder, kasserer og sekretær, samt en kontaktperson for ungdomsmedlemmer i fylket. Det tilstrebes at etterlatte i fylkesstyret skal være i flertall. LEVE arrangerer en fylkeslagssamling hvert år.

LOKALLAG: Om det er grunnlag for et lokallag i distrikter, bør det tilstrebes at dette opprettes. Fylkesstyret godkjenner og har ansvaret for lokallagene. I fylker uten fylkeslag er det landsstyret som godkjenner og har ansvaret for lokallagene.

SEKRETARIAT: LEVEs generalsekretær leder foreningens sekretariat og iverksetter alle vedtak fattet av landsmøtet og landsstyret. Generalsekretæren har personalansvar for sekretariatets øvrige ansatte. LEVEs sekretariat er i Oslo, Dronningens gate 16.

 

VEDTEKTER:
Vedtekter for LEVE