LEVEs samarbeidspartnere

RVTS: De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for alle som i sitt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk. Hovedmålet er å fremme helse og livskvalitet hos de berørte. RVTS bidrar til kompetanseheving i LEVE gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid på tvers av sektorer, etater og forvaltningsnivåer. I tillegg har hver RVTS-region en kontaktperson for LEVEs fylkeslag i regionen. RVTS-kontakten samarbeider nært med regionens fylkeslag om gjensidig utveksling av kunnskap og erfaring.

Det er et RVTS i hver region:
RVTS Øst, lokalisert i Oslo
RVTS Sør, lokalisert i Kristiansand
RVTS Vest, lokalisert i Bergen
RVTS Midt, lokalisert i Trondheim
RVTS Nord, lokalisert i Tromsø

NSSF: Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) er tilknyttet Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Driften av NSSF er finansiert gjennom årlige tilskudd av Helsedirektoratet, som også gir særskilte tilskudd til flere prosjekter ved NSSF. NSSF og LEVE samarbeider nært ved ulike arrangementer og prosjekter, samt ved formidling av selvmordtematikk i media etc. NSSF (den gang Seksjon for selvmordsforskning- og forebygging) hadde en viktig rolle ved etableringen av LEVE i 1999. NSSF har også bistått LEVE nært ved rådgivning om formidling av selvmordtematikk i media.

IASP: International Association for Suicide Prevention (IASP) er initiativtaker til Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september. IASP har gitt LEVE det nasjonale ansvaret for å markere Verdensdagen i Norge. LEVEs kontaktperson for IASP i Norge er Erlend Mork ved NSSF. IASP sender hvert år ut årets globale motto for Verdensdagen, til alle land som markerer dagen. Mottoet oversettes til de enkelte lands språk.

Røde Kors/ Røde Kors Ungdom: Røde Kors Ungdom driver aktivitet for sårbare unge i alderen 13-30 år og er rådgivende organ for ungdomsspørsmål i Norges Røde Kors. LEVE har samarbeidet nært med Røde Kors Ungdom i flere prosjekter, bl.a. ved et årlig selvmordsforebyggende seminar ved Litteraturhuset i Oslo (LEVE, Unge LEVE, Røde Kors Ungdom og NSSF), i sin tid initiert av Stiftelsen Olafs Minnefond. Ved seminaret deler stiftelsen ut Olaf-prisen link til verdensdagen til en person som har utmerket seg innen selvmordsforebygging blant unge. Samarbeidet har også resultert i den selvmordsforebyggende filmen «LEVE», som kan ligger på youtube.com.

Jølstad: LEVE har inngått samarbeid med Jølstad for perioden 2022-2024. Samarbeidet innebærer å utveksle kompetanse og ressurser for å møte etterlatte etter selvmord best mulig med informasjon, omsorg og faglig kunnskap.

Stiftelsen Humania: LEVE har bl.a. samarbeidet med Stiftelsen Humania ved et seminar i Oslo, i forbindelse med Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september 2017. Humania er en allmennyttig stiftelse med formål om å arbeide for et mer humant psykisk helsevern i Norge. Stiftelsen arrangerer regelmessige faglige konferanser, blant annet med vekt på selvmordsforebygging, med deltakelse av ledende fagfolk fra inn- og utland, brukere og pårørende.

 

LEVEs støttespillere

Helsedirektoratet
LEVE mottar årlig drifts- og aktivitetstilskudd fra Helsedirektoratet som bruker- og pårørendeorganisasjon innen psykisk helse og rus. Tildelingssum er ikke fast. LEVE søker hvert år om drifts- og aktivitetsmidler, basert på aktivitet i foregående år, samt planlagt aktivitet for det kommende året. Helsedirektoratet støtter også LEVEs nasjonale markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.

JølstadI perioden 2022 – 2024 støtter Jølstad LEVEs selvmordsforebyggende arbeid med kr 100.000,- årlig. Les mer om samarbeidet lengre opp under overskriften LEVEs samarbeidspartnere.

Stiftelsen Dam (tidligere Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering)
Siden LEVE ble stiftet i 1999, har Stiftelsen Dam bidratt med støtte til flere viktige prosjekter, bl.a. LEVEs første informasjonsprosjekt i oppbyggingsfasen, studie blant unge etterlatte ved selvmord, organisasjonsprosjekt for etableringen av Unge LEVE, nettmagasinet LEVEstories etc.

Stiftelsen Scheibler
Stiftelsen Scheibler har bidratt med viktig prosjektstøtte siden LEVEs etablering. Spesielt har stiftelsen gitt støtte til ungdomssamlinger for Unge LEVE.

I tillegg har LEVE mottatt viktig støtte fra Gjensidigestiftelsen, Fritt Ord og andre, til mindre prosjekter og delfinansiering av arrangementer o.l.

 

Foto: Hudson Hintze på Unsplash