LEVEs sentralstyre ble valgt under landsmøtet på Hamar 3. juni 2018.

Bakerst fra venstre: Einar Johan Jakobsen, Ingvild H. Kjørrefjord, Arne Magne Elstad, Ruth Eili Ruud, Berit Skog, Janicke Pedersen. Foran fra venstre: Ruth-Eline Adelsten Iversen, Johanna Lundereng, Jenny Ahlqvist.

Johanna Lundereng
Leder, fag
Telefon: 926 56 941

Jon Schultz
Nestleder, etterlatt

Berit Skog
Styremedlem, etterlatt

Jenny Ahlqvist
Leder, Unge LEVE

Einar Johan Jakobsen
Styremedlem, etterlatt

Annie Norevik
Styremedlem, fag

Arne Magne Elstad
Styremedlem, etterlatt

Ruth Eili Ruud
Styremedlem, etterlatt

Ingvild Kjørrefjord
Styremedlem, etterlatt

Ruth-Eline Adelsten Iversen
Vara, etterlatt

Mauritz Lie
Vara, etterlatt

Anne Silviken
Vara, fag

Janicke Pedersen
Vara, fag