LEVEs landsstyre ble valgt under landsmøtet i Stavanger 2. juni 2019.

LANDSSTYRET

Johanna Lundereng
Leder, fag
Telefon: 926 56 941

Jon Schultz
Nestleder, etterlatt

Berit Skog
Styremedlem, etterlatt

Andrea T. Stenseth
Nestleder, Unge LEVE

Einar Johan Jakobsen
Styremedlem, etterlatt

Annie Norevik
Styremedlem, fag

Arne Magne Elstad
Styremedlem, etterlatt

Ruth Eili Ruud
Styremedlem, etterlatt

Ingvild Kjørrefjord
Styremedlem, etterlatt


VARA

Ruth-Eline Adelsten Iversen
Vara, etterlatt

Trine Holterman
Vara, Unge LEVE
Leder UngeLEVE,etterlatt

Mauritz Lie
Vara, etterlatt

Ola Robertson
Vara, fag

Janicke Pedersen
Vara, fag