Styret i Unge LEVE består av unge etterlatte. Alle i styret er frivillige. Styret ble valgt inn på Unge LEVEs årsmøte, 21.april 2022.

Leder:

   Andrea T. Stenseth – [email protected]

 

Nestleder:

   Ida Benedikte Østbu

 

Styremedlemmer:

   Casandra Kallekleiv

 

   Cecilie Storm

 

   Marius Brendlien

 

Vara i styret:

   Maiken Vassel

 

   Trine Holterman