614 selvmord i 2016

I 2012 var det registrert 523 selvmord i Norge. I 2013 og 2014 var det registrert hhv. 557 og 550 selvmord. I 2015 var tallet 593. I 2016 har antall selvmord i Norge økt til 614, viser den siste dødsårsaksregistreringen som Folkehelseinstituttet publiserte 13. desember 2017. 418 av selvmordene i 2016 skjedde blant menn, 196…

Publisert: 15. desember 2017

Foto: Ellen Anker Storset

I 2012 var det registrert 523 selvmord i Norge. I 2013 og 2014 var det registrert hhv. 557 og 550 selvmord. I 2015 var tallet 593. I 2016 har antall selvmord i Norge økt til 614, viser den siste dødsårsaksregistreringen som Folkehelseinstituttet publiserte 13. desember 2017.

418 av selvmordene i 2016 skjedde blant menn, 196 blant kvinner. I aldersgruppen under 20 år var det registrert 35 selvmord i 2016, til sammenlikning med 19 selvmord i samme aldersgruppe i 2015. Det er en markant økning av selvmord blant de helt unge i landet.

I sin publisering vektlegger Folkehelseinstituttet den kraftige nedgangen i selvmordsraten siden 1990. LEVE mener det er en misvisende tilnærming til den nye statistikken.

–  Vi er nå vitne til en utvikling vårt velferdssamfunn ikke kan være bekjent av. Vi er klar over at det forventes svingninger i antall selvmord fra år til år, og at antall selvmord er redusert siden 1990. Men da var selvmordstallene på sitt høyeste. Vi kan ikke lenger bruke det til å bagatellisere det faktum at antall selvmord har hatt en signifikant økning de siste fem årene. Spesielt urovekkende er det at selvmord blant ungdom har økt så sterkt. Det er uholdbart. Selvmord er et stort samfunnsproblem, og vi forventer at politikerne nå tar grep og bevilger de midler som trengs for å få på plass tiltak som virker, uavhengig av kostnader, sier generalsekretær i LEVE, Oddrun Bøhlerengen. Ett viktig politisk tiltak vil være å øremerke midler til kommunene slik at hver kommune kan innføre handlingsplan og tiltak for å forebygge selvmord. Se dødsårsaksregisteret her: https://statistikkbank.fhi.no/dar/

For mer informasjon, kontakt generalsekretær i LEVE, Oddrun Bøhlerengen. Mobil 482 45 718.