Vil du vite mer om LEVE Oslo og arbeidet vårt, eller trenger du noen å snakke med?

E-post: [email protected]

Åpenhet om selvmord kan være smertefullt. Det kan likevel være en stor lettelse å snakke om det med andre mennesker. Vi som tar i mot din henvendelse, er selv etterlatte ved selvmord. Vi ønsker å bruke vår erfaring til støtte og nytte for andre i samme situasjon. Vi har taushetsplikt, og du kan være trygg på at det du forteller oss ikke blir fortalt videre.

Ved krise og øyeblikkelig behov for hjelp:

Akutt nødhjelp 113
Kirkens SOS 22 40 00 40
Mental Helses hjelpetelefon 116 123

Ønsker du å bli en del av LEVE, motta en medlemspakke og bli kontaktet av LEVE Oslo:

Bli medlem

LEVE Oslo har ulike tilbud, som er tilgjengelige uansett om du er medlem eller ikke.

Café LEVE

LEVE Oslo ønsker alle velkommen til Café LEVE første mandag i hver måned fra kl. 19.00 – 21.00. På disse kveldene har vi vanligvis invitert en foredragsholder, men det er også tid for samtaler. Her møtes etterlatte og fagpersoner, og du kan treffe andre med tilsvarende erfaring som deg selv. Det å samtale med andre kan kjennes godt, og du kan oppleve gjensidig støtte og forståelse.

Café LEVE holdes i lokalene til Frogner seniorsenter, Zahlkasserer Schafts plass 3, 0267 Oslo, det som kalles Schafteløkka.

Café LEVE er gratis, og det serveres kaffe og te. Se konkret program under lokale tilbud.


Tilbud til unge medlemmer av LEVE
Det jobbes med å etablere et stabilt tilbud for unge etterlatte i Oslo. Vi er foreløpig inne i en etableringsprosess, og håper å ha det på plass så snart som mulig. Har du lyst til å bidra eller har noen innspill, ta gjerne kontakt med oss.

 

Likepersonstjenesten
Mange kan føle seg alene i sorgen når de mister nære personer i selvmord. Våre likepersoner vet hvordan det kan føles.

I Oslo har vi nå 9 likepersoner. De har mistet barn, mann, samboer, søster, bror, far og mor. De har mistet sine nære for kort eller lang tid siden. Alle har gått på kurs og ønsker å bruke sin erfaring til å være der for andre. De kan tilby samtaler på en arena som dere blir enige om, og/eller pr. telefon. De vil også kunne bidra til å formidle kontakt med andre tilbud som kan være aktuelle for deg.

Ønsker du dette eller bare mer informasjon om likepersonstjenesten vår, ta kontakt med Nina Gjerde tlf. 997 19 388, eller [email protected]. Nina er etterlatt og fagperson, vil ta en prat om ditt behov og kan være behjelpelig med å finne en likeperson for deg.

 

Sorggrupper
LEVE Oslo samarbeider med Fransiskushjelpen i Oslo for å kunne tilby sorggrupper for etterlatte.

***

Oppdatering april 2022;
Fransiskushjelpen har dessverre for tiden ikke kapasitet til å tilby plass for nye sørgende. Ta kontakt med oss i LEVE Oslo, slik at vi sammen kan finne fram til et passende tilbud til deg.

***

Sorgtjenesten sier det slik:
«… Sorgtjenestens viktigste oppgave er å gi hjelp og veiledning i forbindelse med sorg etter dødsfall. Vårt viktigste tilbud er sorggruppe der du får hjelp til å bearbeide sorgen. Alle som henvender seg blir tilbudt en individuell samtale før de kan begynne i en gruppe.»

Når: De fleste av sorggruppene er åpne, og tar inn nye deltakere gjennom hele året. Gruppene møtes i to timer hver tredje uke.

Hvem: Sorggruppene er inndelt etter type tap og alder. Vi har grupper for dem som har mistet ektefelle/ samboer/ kjæreste i ulike aldre, tap knyttet til selvmord, rusrelatert død, foreldre som har mistet barn, og voksne som har mistet søsken, kjæreste eller foreldre.

Som gruppedeltaker vil en treffe andre mennesker i samme situasjon som en kan dele erfaringer med og sammen hjelpe hverandre videre.

Metoden baserer seg på hjelp til selvhjelp, og gruppene ledes av to frivillige gruppeledere. De fleste gruppeledere har selv deltatt i en sorggruppe. Gruppelederne deltar jevnlig i undervisning og veiledning.»

 

Gå-gruppe
LEVE Oslo sin gå-gruppe har vært en viktig møteplass i flere år, men har nå en pause. Vi håper at den vil gjenoppstå om ikke for lenge.

 

Brukerråd
Vi har nå to gode representanter i viktige brukerråd i Oslo. Medlemmer kan ta kontakt med dem om dere har aktuelle saker dere vil drøfte.

Søndre Oslo DPS på Mortensrud: Ildri Rye Svanem, e-post [email protected]

Akuttavd. på Ullevål sykehus: Anne-Liis Kogan, e-post [email protected]

 

Pappanettverket (i samarbeid med LEVE)
Pappanettverket består pr. sommer 2021 av omlag 20 menn som har mistet barn i selvmord.

Nettverket er en frittstående, åpen gruppe, uten medlemmer, med tilknytning til LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Gruppen har lokaler på Majorstua i Oslo og skriver: – Målet er å gi deg som har mistet barn i selvmord, påfyll og en arena der vi deler opplevelser og følelser etter selvmordet, for trøst, håp og fremtidstro i samvær med andre menn. Vi har følgende tilbud: åpne møter, faste samtalegrupper og likepersonsamtale. Ta kontakt med Jon Schultz for mer informasjon, 91 70 75 00 / [email protected]

Foto: Ellen Anker Storset

Styreleder Monica Smith, etterlatt
Styremedlem Anita Henriksen, etterlatt
Styremedlem Nina Gjerde, etterlatt og fagperson
Styremedlem Jorunn Brekke, etterlatt
Styremedlem Benedicte Hagen, etterlatt
Styremedlem Erik Tresse, etterlatt
Styremedlem Jacob Noodt, etterlatt
Kontakt: [email protected]

Ønsker du å engasjere deg i styret, ta kontakt!

Velkommen til Café LEVE mandag 2. mai kl. 19.00 på Frogner Seniorsenter, Zahlkasserer Schafts Plass 3, 0267 Oslo

 

Tema: LEVE som organisasjon og hva vi vil fremover

Denne gangen kommer Knut Harald Ulland som er LEVEs nye generalsekretær. Han vil informere litt om seg og om hva han og LEVE sentralt er opptatt av. Etter hvert håper vi på god dialog med ham og alle oss som er på kafeen.

Vi vil også ha tid til å snakke sammen rundt bordene mens vi inntar vår lille servering med kaffe, te og litt å spise til.

Etterlatte og berørte i alle aldre er hjertelig velkommen. Ta gjerne med en venn.

Café LEVE finner sted på Frogner Seniorsenter (Shafteløkka) på Zahlkasserer Schaffs Plass 3 0267 Oslo. Huset ligger rett ved Frogner Plass hvor trikk 12 og 20-bussen stopper.

Café LEVE fremover –

Mandag 6. juni er 2. pinsedag og dermed ikke cafe.
● Torsdag 9. juni kl. 1800 inviterer vi i stedet til sommertur på Bygdøy.

 

Digital yoga –

Mange opplever at Yoga er til god hjelp i sorgbearbeidelsen. Snart vil vi igjen invitere til kurs i Oslo. I mellomtiden kan vi anbefale digitalt yogakurs som vår leder Monica tilbyr. Det kan du ta når du vil og kan. Du finner det under fanen FÅ HJELP, men du kommer rett inn ved denne linken: https://leve.no/yoga/

LEVE tilbyr to digitale yoga-timer, med fokus på ro, selvivaretakelse og pust, spesielt tilpasset for etterlatte og berørte ved selvmord, og folk som opplever sorg.

Yoga er en mulighet til å være tilstede i det som skjer i og rundt oss på en vennlig og ikke-dømmende måte. Vi opplever sorg forskjellig, men gjennom yoga kan du møte deg selv i følelsene, og forløses i din egen tid, slik at det kan falle på plass for akkurat deg. Bevisst bruk av pust demper stressnivået i kroppen, og kan være nyttig i regulering av følelser.

Monica Smith er 61 år gammel. Hun mistet en av brødrene sine i 1983, og moren sin i 1984. Hun har undervist ulike bevegelsesmetoder i 35 år, de siste ti har hun undervist yoga. Hun lette etter et verktøy for bedre å håndtere psykiske og fysiske utfordringer. Hun beskriver at yoga roer henne, kjenner at hun faller mer på plass, og finner mer rom til overskudd og glede.

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du ønsker å vite om tilbud i LEVE Oslo 

Kontaktinfo: [email protected]

Sms/tlf: 995 26 487(Monica Smith) / 997 19 388 (Nina Gjerde)

 

Kommende arrangementer:

24.november: Visning av filmen «Nattebarn» på Vega Kino. Der vil det også bli en «sofaprat» etter filmen om pårørende perspektivet.

* Det vil komme ny info om hva som skjer for våren 2022 i januar.

Alle arrangementer vil legges ut på Facebook gruppen, og det vil bli sendt ut mer informasjon og invitasjon til hvert arrangement på mail.

Til info:

Unge LEVE Oslo har en egen Facebook gruppe med man kan bli medlem av som heter «Unge LEVE Oslo»

Unge LEVE Oslo på Facebook

 

Ved henvendelser vedrørende Unge LEVE Oslo kan man sende en mail på:

[email protected] eller til  [email protected]

 

Ønsker du å bidra i Unge LEVE Oslo? Ta gjerne kontakt på mail.