Vil du vite mer om LEVE Oslo og arbeidet vårt, eller trenger du noen å snakke med?

E-post: [email protected]

Åpenhet om selvmord kan være smertefullt. Det kan likevel være en stor lettelse å snakke om det med andre mennesker. Vi som tar i mot din henvendelse, er selv etterlatte ved selvmord. Vi ønsker å bruke vår erfaring til støtte og nytte for andre i samme situasjon. Vi har taushetsplikt, og du kan være trygg på at det du forteller oss ikke blir fortalt videre.

Ved krise og øyeblikkelig behov for hjelp:

Akutt nødhjelp 113
Kirkens SOS 22 40 00 40
Mental Helses hjelpetelefon 116 123

Ønsker du å bli en del av LEVE, motta en medlemspakke og bli kontaktet av LEVE Oslo:

Bli medlem

LEVE Oslo har ulike likepersonstilbud.

Café LEVE

LEVE Oslo ønsker alle velkommen til Café LEVE første mandag i hver måned fra kl. 19.00 – 21.00. På disse kveldene har vi vanligvis invitert en foredragsholder, men det er også tid for samtaler. Her møtes etterlatte og fagpersoner, og du kan treffe andre med tilsvarende erfaring som deg selv. Det å samtale med andre kan kjennes godt, og du kan oppleve gjensidig støtte og forståelse.

Café LEVE holdes i lokalene til Frogner seniorsenter, Zahlkasserer Schafts plass 3, 0267 Oslo, det som kalles Schafteløkka.

Café LEVE er gratis, og det serveres kaffe og te. Se konkret program under lokale tilbud.


Tilbud til unge medlemmer av LEVE 

Det jobbes med å etablere et stabilt tilbud for unge etterlatte i Oslo. Vi er foreløpig inne i en etableringsprosess, og håper å ha det på plass så snart som mulig. Har du lyst til å bidra eller har noen innspill, ta gjerne kontakt med oss.

 

Likepersonstjenesten

Mange kan føle seg alene i sorgen når de mister nære personer i selvmord. Våre likepersoner vet hvordan det kan føles.

I Oslo har vi nå 9 likepersoner. De har mistet barn, mann, samboer, søster, bror, far og mor. De har mistet sine nære for kort eller lang tid siden. Alle har gått på kurs og ønsker å bruke sin erfaring til å være der for andre. De kan tilby samtaler på en arena som dere blir enige om, og/eller pr. telefon. De vil også kunne bidra til å formidle kontakt med andre tilbud som kan være aktuelle for deg.

Ønsker du dette eller bare mer informasjon om likepersonstjenesten vår, ta kontakt med Nina Gjerde tlf. 997 19 388, eller [email protected]. Nina er etterlatt og fagperson, vil ta en prat om ditt behov og kan være behjelpelig med å finne en likeperson for deg.

 

Sorggrupper

LEVE Oslo samarbeider med Fransiskushjelpen i Oslo for å kunne tilby sorggrupper for etterlatte. Kunne du tenke deg å begynne i en gruppe? Ta kontakt med Fransiskushjelpen – sorgtjeneste på Tøyen.

Telefon: 22 70 76 89 E-post: [email protected]
Fagansvarlig: Marianne Sandsdalen Telefon: 40 44 89 05

Sted: Tøyen, adresse Enerhauggata 4, 0651 Oslo.

Sorgtjenesten sier det slik:
«… Sorgtjenestens viktigste oppgave er å gi hjelp og veiledning i forbindelse med sorg etter dødsfall. Vårt viktigste tilbud er sorggruppe der du får hjelp til å bearbeide sorgen. Alle som henvender seg blir tilbudt en individuell samtale før de kan begynne i en gruppe.»

Når: De fleste av sorggruppene er åpne, og tar inn nye deltakere gjennom hele året. Gruppene møtes i to timer hver tredje uke.

Hvem: Sorggruppene er inndelt etter type tap og alder. Vi har grupper for dem som har mistet ektefelle/ samboer/ kjæreste i ulike aldre, tap knyttet til selvmord, rusrelatert død, foreldre som har mistet barn, og voksne som har mistet søsken, kjæreste eller foreldre.

Som gruppedeltaker vil en treffe andre mennesker i samme situasjon som en kan dele erfaringer med og sammen hjelpe hverandre videre.

Metoden baserer seg på hjelp til selvhjelp, og gruppene ledes av to frivillige gruppeledere. De fleste gruppeledere har selv deltatt i en sorggruppe. Gruppelederne deltar jevnlig i undervisning og veiledning.»

 

Gå-gruppe

LEVE Oslo sin gå-gruppe har vært en viktig møteplass i flere år, men har nå en pause. Vi håper at den vil gjenoppstå om ikke for lenge.

 

Brukerråd

Vi har nå to gode representanter i viktige brukerråd i Oslo.

Medlemmer kan ta kontakt med dem om dere har aktuelle saker dere vil drøfte.

Søndre Oslo DPS på Mortensrud: Ildri Rye Svanem, e-post [email protected]

Akuttavd. på Ullevål sykehus: Anne-Liis Kogan, e-post [email protected]

 

Pappanettverket (i samarbeid med LEVE)

Pappanettverket består pr. sommer 2021 av omlag 20 menn som har mistet barn i selvmord.

Nettverket er en frittstående, åpen gruppe, uten medlemmer, med tilknytning til LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Gruppen har lokaler på Majorstua i Oslo og skriver: – Målet er å gi deg som har mistet barn i selvmord, påfyll og en arena der vi deler opplevelser og følelser etter selvmordet, for trøst, håp og fremtidstro i samvær med andre menn. Vi har følgende tilbud: åpne møter, faste samtalegrupper og likepersonsamtale. Ta kontakt med Jon Schultz for mer informasjon, 91 70 75 00 / [email protected]

Foto: Ellen Anker Storset

Styreleder Monica Smith, etterlatt
Styremedlem Anita Henriksen, etterlatt
Styremedlem Nina Gjerde, etterlatt og fagperson
Styremedlem Simon Molvær Grimstad, fagperson
Styremedlem Lise Færevaag, etterlatt og fagperson
Styremedlem Nina Danielsen, etterlatt
Styremedlem Jorun Brekke Hodne, etterlatt
Kontakt: [email protected]

Ønsker du å engasjere deg i styret, ta kontakt!

HØSTEN 2021

Tirsdag 7.september: Pandemien er enda ikke over og restriksjoner på vårt vanlige treffsted er fortsatt ganske strenge, vi flytter derfor vår Cafe, som skulle vært mandag 6.september til 7. september i forkant av seminaret på Litteraturhuset: Forebygging for postpandemi – betydningen av lavterskeltilbud.

Seminaret begynner kl 1800, er gratis og blir også strimet. Mer info her: http://litteraturhuset.no/arrangement/forebygging-for-postpandemi/

Vi inviterer til Cafe LEVE fra kl.17.00 i cafeen. Vi byr på kaffe/te og liten snack, holder av plasser i salen og legger opp til et uformelt treff der. For å holde av plasser i cafe og seminar må vi ha beskjed på forhånd, gjerne på sms, senest kl.16.30 samme dag til Nina Gjerde, 99 71 93 88.

Fredag 10.september: Verdensdagen for selvmordsforebygging.

Lysmarkeringen som var planlagt på Universitetsplassen flyttes til St.Hanshaugen. Grunnet korona-situasjonen må vi registrere alle frammøtte og derfor er det lagt ut 50 gratis billetter.

All info finner du på denne linken: LYSMARKERING 2021

Dere er hjertelig velkommen til å delta her og vi i LEVE Oslo vil sette pris på å treffe dere der.

 

Cafe LEVE fremover:

Vi planlegger igjen å møtes på vårt vanlige treffsted; Schafteløkka. Mer info kommer når det nærmer seg.

Mandag 4. oktober kl 19:00

Mandag 8. november kl 19:00

Mandag 6. desember kl 19:00

Digital yoga

Mye har dessverre måttet avlyses, men vi vil anbefale yogakurs som vår leder Monica tilbyr. Det kan du ta når du vil og kan. Du finner det under fanen FÅ HJELP, men du kommer rett inn ved denne linken: https://leve.no/yoga/

LEVE tilbyr to digitale yoga-timer, med fokus på ro, selvivaretakelse og pust, spesielt tilpasset for etterlatte og berørte ved selvmord, og folk som opplever sorg.

Yoga er en mulighet til å være tilstede i det som skjer i og rundt oss på en vennlig og ikke-dømmende måte. Vi opplever sorg forskjellig, men gjennom yoga kan du møte deg selv i følelsene, og forløses i din egen tid, slik at det kan falle på plass for akkurat deg. Bevisst bruk av pust demper stressnivået i kroppen, og kan være nyttig i regulering av følelser.

Monica Smith er 61 år gammel. Hun mistet en av brødrene sine i 1983, og moren sin i 1984. Hun har undervist ulike bevegelsesmetoder i 35 år, de siste ti har hun undervist yoga. Hun lette etter et verktøy for bedre å håndtere psykiske og fysiske utfordringer. Hun beskriver at yoga roer henne, kjenner at hun faller mer på plass, og finner mer rom til overskudd og glede.

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du ønsker å vite om tilbud i LEVE Oslo 

Kontaktinfo:

Mail: [email protected]

Sms/tlf: 995 26 487(Monica Smith) / 99719388 (Nina Gjerde)

TIDLIGERE ARRANGEMENTER:

2021

FREDAG 20. AUGUST – LEVE Oslo var medarrangør for LEVEs dagskonferanse på Vika kino

MANDAG 7.JUNI – Samling i Hvervenbukta

MANDAG 3.MAI – Vårvandring i botanisk hage

MANDAG 12. APRIL – Cafe LEVE (digital)

MANDAG 8.FEBRUAR – Årsmøte og Cafe LEVE

2020

7.DES – Cafe LEVE (digitalt)

21. NOV – Yoga

2.NOV – Cafe LEVE (digitalt)

11.OKT – Treff for unge etterlatte (fysisk)

17. – 18.OKT – Kurs i kreative uttrykk 

SEPTEMBER – Markering av verdensdagen – digitalt

LEVE Oslo markerte i 2020 Verdensdagen for selvmordsforebygging sammen med The Human Aspect, verdens første livserfaringsbibliotek. Vi holdt informasjonsstand i Vaterlandsparken og deltok i panelsamtale. Du kan finne linken til arrangementet her:

https://www.facebook.com/TheHumanAspect/videos/668375420728549

LEVE Oslo har i forkant av Verdensdagen hengt opp noen skilt og klistremerker med sitater som gir håp. Dette er materiell som LEVE Norge ønsker at hele landet skal henge opp på egnede steder. Det er ønsket at mange flere skilt skal henges opp i løpet av året. Hvis du har lyst til å engasjere deg i dette arbeidet er det bare å ta kontakt.

LEVE Oslo bidro også på den digitale lysmarkeringen som LEVE arrangerte. Det ble en fin film som du finner du linken til her.