Vil du vite mer om LEVE Oslo og arbeidet vårt, eller trenger du noen å snakke med?

E-post: [email protected]

Åpenhet om selvmord kan være smertefullt. Det kan likevel være en stor lettelse å snakke om det med andre mennesker. Vi som tar i mot din henvendelse, er selv etterlatte ved selvmord. Vi ønsker å bruke vår erfaring til støtte og nytte for andre i samme situasjon. Vi har taushetsplikt, og du kan være trygg på at det du forteller oss ikke blir fortalt videre.

Ved krise og øyeblikkelig behov for hjelp:

Akutt nødhjelp 113
Kirkens SOS 22 40 00 40
Mental Helses hjelpetelefon 116 123

Ønsker du å bli en del av LEVE, motta en medlemspakke og bli kontaktet av LEVE Oslo:

Bli medlem

LEVE Oslo har ulike tilbud, som er tilgjengelige uansett om du er medlem eller ikke.
Café LEVE

LEVE Oslo ønsker alle velkommen til Café LEVE første mandag i hver måned fra kl. 19.00 – 21.00. På disse kveldene har vi vanligvis invitert en foredragsholder, men det er også tid for samtaler. Her møtes etterlatte og fagpersoner, og du kan treffe andre med tilsvarende erfaring som deg selv. Det å samtale med andre kan kjennes godt, og du kan oppleve gjensidig støtte og forståelse.

Café LEVE holdes i lokalene til Frogner seniorsenter, Zahlkasserer Schafts plass 3, 0267 Oslo, det som kalles Schafteløkka.

Café LEVE er gratis, og det serveres kaffe og te. Se konkret program under lokale tilbud.


Tilbud til unge medlemmer av LEVE
Det jobbes med å etablere et stabilt tilbud for unge etterlatte i Oslo. Vi er foreløpig inne i en etableringsprosess, og håper å ha det på plass så snart som mulig. Har du lyst til å bidra eller har noen innspill, ta gjerne kontakt med oss.

 

Likepersonstjenesten
Mange kan føle seg alene i sorgen når de mister nære personer i selvmord. Våre likepersoner vet hvordan det kan føles.
Likepersonstjenesten er og hav vært høyt prioritert i Oslo og likepersonene våre har mistet sine nære for kort eller lang tid siden. Alle har gått på kurs og ønsker å bruke sin erfaring til å være der for andre. De kan tilby samtaler på en arena som dere blir enige om, og/eller pr. telefon. De vil også kunne bidra til å formidle kontakt med andre tilbud som kan være aktuelle for deg. Noen av våre likepersoner er i permisjon eller har sluttet, men vi er også i ferd med å få nye likepersoner inn.
Vi prøver så godt vi kan å finne noen som du kan ha nytte av å snakke med.

Ønsker du dette eller bare mer informasjon om likepersonstjenesten vår, ta kontakt med Nina Gjerde tlf. 997 19 388, eller [email protected]. Nina er etterlatt og fagperson, vil ta en prat om ditt behov og kan være behjelpelig med å finne en likeperson for deg.

 

Sorggrupper
LEVE Oslo samarbeider med Fransiskushjelpen i Oslo for å kunne tilby sorggrupper for etterlatte.

Sorgtjenesten sier det slik:
«… Sorgtjenestens viktigste oppgave er å gi hjelp og veiledning i forbindelse med sorg etter dødsfall. Vårt viktigste tilbud er sorggruppe der du får hjelp til å bearbeide sorgen. Alle som henvender seg blir tilbudt en individuell samtale før de kan begynne i en gruppe.»

Når: De fleste av sorggruppene er åpne, og tar inn nye deltakere gjennom hele året. Gruppene møtes i to timer hver tredje uke.

Hvem: Sorggruppene er inndelt etter type tap og alder. Vi har grupper for dem som har mistet ektefelle/ samboer/ kjæreste i ulike aldre, tap knyttet til selvmord, rusrelatert død, foreldre som har mistet barn, og voksne som har mistet søsken, kjæreste eller foreldre.

Som gruppedeltaker vil en treffe andre mennesker i samme situasjon som en kan dele erfaringer med og sammen hjelpe hverandre videre.

Metoden baserer seg på hjelp til selvhjelp, og gruppene ledes av to frivillige gruppeledere. De fleste gruppeledere har selv deltatt i en sorggruppe. Gruppelederne deltar jevnlig i undervisning og veiledning.»

Kontakt med Fransiskushjelpen:

[email protected]

Vi anbefaler alle å sende mail, så tar vi kontakt tilbake.

Gå-gruppe
LEVE Oslo sin gå-gruppe har vært en viktig møteplass i flere år, men har nå en pause. Vi håper at den vil gjenoppstå om ikke for lenge.

 

Brukerråd
Vi har nå to gode representanter i viktige brukerråd i Oslo. Medlemmer kan ta kontakt med dem om dere har aktuelle saker dere vil drøfte.

Søndre Oslo DPS på Mortensrud: Ildri Rye Svanem, e-post [email protected]

Akuttavd. på Ullevål sykehus: Anne-Liis Kogan, e-post [email protected]

 

Om Pappanettverket

Pappanettverket er et tilbud og samlingssted for menn som har mistet barn i selvmord.

Vi holder åpne møter tre ganger i halvåret sentralt i Oslo hvor vi har en innleder, og god tid til samtale og refleksjoner. I tillegg har vi en samtalegruppe som går over ett år ledet av psykolog Oddbjørn Sandvik.Vi tilbyr også likepersonsamtaler hvor du kan treffe en annen pappa for samtale etter dine ønsker og behov. Vårt mål er på gi hverandre håp. Håp om livet blir bra igjen, selv om det aldri blir det samme. Vår erfaring er at selvmordsetterlatte har stort utbytte av å møte andre som har opplevd det samme. Vi opplever at mange menn opplever styrke i å samles bare menn for samtale og refleksjon på egne premisser.Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt via [email protected]. Kontakteperson er Dag Mangseth.

Styreleder Monica Smith, etterlatt
Styremedlem Nina Gjerde, etterlatt og fagperson
Styremedlem Benedicte Hagen, etterlatt
Styremedlem Erik Tresse, etterlatt
Styremedlem Jacob Noodt, etterlatt
Kontakt: [email protected]

Ønsker du å engasjere deg i styret, ta kontakt!

Velkommen til Café LEVE mandag 4. desember kl.19.00

 

Kjære medlemmer eller venner av Leve
Velkommen til årets siste Cafe LEVE
Som berørt eller etterlatt kan det være fint å møte andre til førjulsrefleksjon.
Vi byr på kaffe, te og julesnacks.
Du er hjertelig velkommen.
Ta gjerne med en venn.
Med hilsen fra
Café Leve-gruppa
Denne gangen ved Astrid S og Astrid B N
Café LEVE finner sted på Frogner Seniorsenter (Shafteløkka) på Zahlkasserer Schaffs Plass 3 0267 Oslo. Huset ligger nær Frogner Plass hvor trikk 12 og 20-bussen stopper.

***

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du ønsker å vite om tilbud i LEVE Oslo 

Kontaktinfo: [email protected]

Sms/tlf: 995 26 487(Monica Smith) / 997 19 388 (Nina Gjerde)

 

Kommende arrangementer:

***

Alle arrangementer vil legges ut på Facebook gruppen, og det vil bli sendt ut mer informasjon og invitasjon til hvert arrangement på mail.

***

Unge LEVE Oslo har en egen Facebook gruppe med man kan bli medlem av som heter «Unge LEVE Oslo»

Unge LEVE Oslo på Facebook

 

Ved henvendelser vedrørende Unge LEVE Oslo kan man sende en mail på:  [email protected]

 

Ønsker du å bidra i Unge LEVE Oslo? Ta gjerne kontakt på mail.