Vil du vite mer om LEVE Oslo og arbeidet vårt, eller trenger du noen å snakke med?

E-post: [email protected]

Åpenhet om selvmord kan være smertefullt. Det kan likevel være en stor lettelse å snakke om det med andre mennesker. Vi som tar i mot din henvendelse, er selv etterlatte ved selvmord. Vi ønsker å bruke vår erfaring til støtte og nytte for andre i samme situasjon. Vi har taushetsplikt, og du kan være trygg på at det du forteller oss ikke blir fortalt videre.

Ved krise og øyeblikkelig behov for hjelp:

Akutt nødhjelp 113
Kirkens SOS 22 40 00 40
Mental Helses hjelpetelefon 116 123

Ønsker du å bli en del av LEVE, motta en medlemspakke og bli kontaktet av LEVE Oslo:

Bli medlem

LEVE Oslo har ulike tilbud, som er tilgjengelige uansett om du er medlem eller ikke.

Café LEVE

LEVE Oslo ønsker alle velkommen til Café LEVE første mandag i hver måned fra kl. 19.00 – 21.00. På disse kveldene har vi vanligvis invitert en foredragsholder, men det er også tid for samtaler. Her møtes etterlatte og fagpersoner, og du kan treffe andre med tilsvarende erfaring som deg selv. Det å samtale med andre kan kjennes godt, og du kan oppleve gjensidig støtte og forståelse.

Café LEVE holdes i lokalene til Frogner seniorsenter, Zahlkasserer Schafts plass 3, 0267 Oslo, det som kalles Schafteløkka.

Café LEVE er gratis, og det serveres kaffe og te. Se konkret program under lokale tilbud.


Tilbud til unge medlemmer av LEVE
Det jobbes med å etablere et stabilt tilbud for unge etterlatte i Oslo. Vi er foreløpig inne i en etableringsprosess, og håper å ha det på plass så snart som mulig. Har du lyst til å bidra eller har noen innspill, ta gjerne kontakt med oss.

 

Likepersonstjenesten
Mange kan føle seg alene i sorgen når de mister nære personer i selvmord. Våre likepersoner vet hvordan det kan føles.

Likepersonstjenesten er og hav vært høyt prioritert i Oslo og likepersonene våre har mistet sine nære for kort eller lang tid siden. Alle har gått på kurs og ønsker å bruke sin erfaring til å være der for andre. De kan tilby samtaler på en arena som dere blir enige om, og/eller pr. telefon. De vil også kunne bidra til å formidle kontakt med andre tilbud som kan være aktuelle for deg. Noen av våre likepersoner er i permisjon eller har sluttet, men vi er også i ferd med å få nye likepersoner inn.
Vi prøver så godt vi kan å finne noen som du kan ha nytte av å snakke med.

Ønsker du dette eller bare mer informasjon om likepersonstjenesten vår, ta kontakt med Nina Gjerde tlf. 997 19 388, eller [email protected]. Nina er etterlatt og fagperson, vil ta en prat om ditt behov og kan være behjelpelig med å finne en likeperson for deg.

 

Sorggrupper
LEVE Oslo samarbeider med Fransiskushjelpen i Oslo for å kunne tilby sorggrupper for etterlatte.

***

Oppdatering april 2022;
Fransiskushjelpen har dessverre for tiden ikke kapasitet til å tilby plass for nye sørgende. Ta kontakt med oss i LEVE Oslo, slik at vi sammen kan finne fram til et passende tilbud til deg.

***

Sorgtjenesten sier det slik:
«… Sorgtjenestens viktigste oppgave er å gi hjelp og veiledning i forbindelse med sorg etter dødsfall. Vårt viktigste tilbud er sorggruppe der du får hjelp til å bearbeide sorgen. Alle som henvender seg blir tilbudt en individuell samtale før de kan begynne i en gruppe.»

Når: De fleste av sorggruppene er åpne, og tar inn nye deltakere gjennom hele året. Gruppene møtes i to timer hver tredje uke.

Hvem: Sorggruppene er inndelt etter type tap og alder. Vi har grupper for dem som har mistet ektefelle/ samboer/ kjæreste i ulike aldre, tap knyttet til selvmord, rusrelatert død, foreldre som har mistet barn, og voksne som har mistet søsken, kjæreste eller foreldre.

Som gruppedeltaker vil en treffe andre mennesker i samme situasjon som en kan dele erfaringer med og sammen hjelpe hverandre videre.

Metoden baserer seg på hjelp til selvhjelp, og gruppene ledes av to frivillige gruppeledere. De fleste gruppeledere har selv deltatt i en sorggruppe. Gruppelederne deltar jevnlig i undervisning og veiledning.»

 

Gå-gruppe
LEVE Oslo sin gå-gruppe har vært en viktig møteplass i flere år, men har nå en pause. Vi håper at den vil gjenoppstå om ikke for lenge.

 

Brukerråd
Vi har nå to gode representanter i viktige brukerråd i Oslo. Medlemmer kan ta kontakt med dem om dere har aktuelle saker dere vil drøfte.

Søndre Oslo DPS på Mortensrud: Ildri Rye Svanem, e-post [email protected]

Akuttavd. på Ullevål sykehus: Anne-Liis Kogan, e-post [email protected]

 

Pappanettverket (i samarbeid med LEVE)
Pappanettverket består pr. sommer 2021 av omlag 20 menn som har mistet barn i selvmord.

Nettverket er en frittstående, åpen gruppe, uten medlemmer, med tilknytning til LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Gruppen har lokaler på Majorstua i Oslo og skriver: – Målet er å gi deg som har mistet barn i selvmord, påfyll og en arena der vi deler opplevelser og følelser etter selvmordet, for trøst, håp og fremtidstro i samvær med andre menn. Vi har følgende tilbud: åpne møter, faste samtalegrupper og likepersonsamtale. Ta kontakt med Jon Schultz for mer informasjon, 91 70 75 00 / [email protected]

Foto: Ellen Anker Storset

Styreleder Monica Smith, etterlatt
Styremedlem Anita Henriksen, etterlatt
Styremedlem Nina Gjerde, etterlatt og fagperson
Styremedlem Jorunn Brekke, etterlatt
Styremedlem Benedicte Hagen, etterlatt
Styremedlem Erik Tresse, etterlatt
Styremedlem Jacob Noodt, etterlatt
Kontakt: [email protected]

Ønsker du å engasjere deg i styret, ta kontakt!

Mandag 3. oktober kl. 19.00 – Café LEVE

Tema: “Hvorfor skal vi snakke om selvmord?” 

Vi er glade for at tidligere styremedlem i LEVE Oslo Nina Danielsen vil holde foredrag for oss. Hun har jobbet aktivt med selvmordsforebygging og jobber nå med dette i LEVE sentralt. Foredraget er informativt og håpefullt, og formidler tips og ressurser.

Selvmord er et alvorlig tema som både berører oss alle og er et alvorlig folkehelseproblem. Derfor hersker det mange myter omkring temaet. Disse mytene kan gjøre det vanskelig å ha håp om at selvmord kan forebygges. Foredraget bidrar til folkehelseopplysning på dette temaet og vi tenker at dette kan redde liv.

Medlemmer og berørte i alle aldre er hjertelig velkommen. Ta gjerne med en venn. Det vil som vanlig bli enkel servering med kaffe og te og litt å spise til.

 

Café LEVE finner sted på Frogner Seniorsenter (Shafteløkka) på Zahlkasserer Schaffs Plass 3 0267 Oslo. Huset ligger rett ved Frogner Plass hvor trikk 12 og 20-bussen stopper.

 

 

Leve Oslo starter høsten 2022 opp en sorggruppe i samarbeid med PIO-Pårørendesenteret i Oslo for unge etterlatte som har mistet søsken.

Det blir fire samlinger i løpet av høsten, og fire samlinger over jul. Gruppen har plass til åtte etterlatte, og vil bli ledet av familieterapeut Valborg Bertelsen, og leder av Leve Oslo Monica Smith. Intensjonen med gruppen er at den skal bli selvdreven etter åtte ganger. Om du er interessert, send oss en mail på; [email protected] med kontaktinformasjon. Du vil deretter bli kontaktet av oss på telefon slik at vi kan bli litt bedre kjent før gruppens oppstart.

Samlingene vil være i PiO-Pårørende senteret i Oslo sine lokaler på Hammersborg torg 3 0179 Oslo. Vi møtes på mandager. Datoer over jul er ennå ikke satt.
* Mandag 24. oktober 1800-1930
* Mandag 7. november 1800-1930
* Mandag 21. november 1800-1930
* Mandag 5. desember 1800-1930

 

Fredag 21. oktober kl. 17.30 – 19.30 – Leve gjennom ord

Leve gjennom ord
– Om sorg, tap og utenforskap

LEVE Oslo inviterer til en helt spesiell kveld – i forlengelse av verdensdagen, og vi håper at nettopp du m/familie & venner vil dele denne kvelden med oss. Vi har kalt dette for ‘Leve gjennom ord – om sorg, tap og utenforskap’. Arrangementet finner sted på Litteraturhuset i Oslo, fredag 21. oktober 2022 kl. 17.30-19.30.

Denne kvelden har LEVE Oslo invitert tre mennesker som på hvert sitt vis behandler sorg, tap og utenforskap gjennom ord: Simon Stranger, Farhan Shah og Merete Morken Andersen.

Anne Grosvold vil lede en fellessamtale på scenen med alle. Musikalske innslag av Øystein Sevåg og Benedicte Torget. Se nærmere informasjon nedenfor.

Billetter finner du her (begrenset antall plasser): https://leveoslo.ticketco.events/no/nb/e/leve_gjennom_ord

Foto: Agnete Brun, Jorunn Solli, Kristian Mendoza, Trine Hisdal

I dagens samfunn hvor produktivitet, effektivitet og prestasjon har blitt så dominerende – hvor psykiske lidelser stadig øker – vil vi denne kvelden ta av «sykdomsbrillene» og utvide rommet for det sårbare, uforståelige, skyldbetyngede og skamfulle slik at livet kan få plass med alle sine nyanser.

I de siste tjue årene har over 500 mennesker tatt livet sitt i Norge hvert år. I vakuumet som oppstår sitter ofte etterlatte barn, søsken, fedre, mødre, kjærester, venner og kollegaer med en sorg som kan være komplisert og uforståelig. Spørsmålene kan være mange, svarene kan være få og reisen til et liv hvor alt det uforklarlige får plass, kan være lang.

Hvorfor kan bli et påtrengende ord.

Denne kvelden har LEVE Oslo invitert tre mennesker som på hvert sitt vis behandler sorg, tap og utenforskap gjennom ord: Simon Stranger, Farhan Shah og Merete Morken Andersen.

Anne Grosvold vil lede en fellessamtale på scenen med alle. Musikalsk innslag av Øystein Sevåg og Benedicte Torget

—–

Anne Grosvold er en journalist med over 30 års fartstid fra NRK, kanskje mest kjent som tidligere programleder i aktualitetsprogrammer som Dagsnytt 18 og Redaksjon 21. Hun har også ledet flere kultur- og underholdningsprogrammer som blant annet Bokbadet og Sommeråpent.

Simon Stranger er fra Oslo. Han har siden debuten i 2003 utgitt en rekke bøker for barn, ungdom og voksne, og ble i 2014 nominert til Nordisk Råds Litteraturpris for «De som ikke finnes». Bøkene har høstet svært gode kritikker og er oversatt til flere språk. Romanen «Leksikon om lys og mørke» ble tildelt Bokhandlerprisen i 2018, og er oversatt til over 20 språk.

Hans seneste roman, “304 dager” utkom høsten 2021: «I mars 2015 står Afghanistanveteranen Nicholas alene i skogen bak huset, klar til å ta sitt eget liv, da han innser at han er nødt til å varsle sine nærmeste. Han lover moren sin å holde seg i live til jul, som er 304 dager unna.» Boken fikk strålende anmeldelser og ble nominert til Bokhandlerprisen.

Farhan Shah
 er filosof, forsker ved UiO og rådgiver for Connection – forebygging av utenforskap, med interesse for eksistensielle problemstillinger som bl.a. selvmord, radikalisering, religion og åndelighet, flukt, migrasjon, utvidet helsedefinisjon og ikke-kliniske samtaletilbud.

Merete Morken Andersen er en skjønn- og faglitterær forfatter som har skrevet flere romaner, barnebøker og fagbøker. Hun har i tillegg lang erfaring som tidsskrifts- og forlagsredaktør (tidsskriftet Vinduet, og Aschehoug forlag), og var med å starte Aschehoug forfatterskole. Hun har også bakgrunn fra psykodrama og kroppsterapi. I dag er hun førsteamanuensis i faglitterær skriving ved Universitetet i Sørøst-Norge.

I 2002 ble hun tildelt kritikerprisen for romanen Hav av tid som ifølge Dagbladets anmelder var en «Gripende, velskrevet og velkomponert bok om et skilt foreldrepar som tvinges til å se fortida i øynene etter datterens selvmord.»

Øystein Sevåg og Benedicte Torget
Sangeren Benedicte Torget og pianisten Øystein Sevåg har gjennom et mangeårig samarbeid utdypet en gjensidig lydhørhet. En bakgrunn som omfatter klassisk musikk, jazz og verdensmusikk gjenspeiles i deres musikk. De har utgitt en rekke kritikerroste album hver for seg og sammen.

***

 

Digital yoga –

Mange opplever at Yoga er til god hjelp i sorgbearbeidelsen. Snart vil vi igjen invitere til kurs i Oslo. I mellomtiden kan vi anbefale digitalt yogakurs som vår leder Monica tilbyr. Det kan du ta når du vil og kan. Du finner det under fanen FÅ HJELP, men du kommer rett inn ved denne linken: https://leve.no/yoga/

LEVE tilbyr to digitale yoga-timer, med fokus på ro, selvivaretakelse og pust, spesielt tilpasset for etterlatte og berørte ved selvmord, og folk som opplever sorg.

Yoga er en mulighet til å være tilstede i det som skjer i og rundt oss på en vennlig og ikke-dømmende måte. Vi opplever sorg forskjellig, men gjennom yoga kan du møte deg selv i følelsene, og forløses i din egen tid, slik at det kan falle på plass for akkurat deg. Bevisst bruk av pust demper stressnivået i kroppen, og kan være nyttig i regulering av følelser.

Monica Smith er 61 år gammel. Hun mistet en av brødrene sine i 1983, og moren sin i 1984. Hun har undervist ulike bevegelsesmetoder i 35 år, de siste ti har hun undervist yoga. Hun lette etter et verktøy for bedre å håndtere psykiske og fysiske utfordringer. Hun beskriver at yoga roer henne, kjenner at hun faller mer på plass, og finner mer rom til overskudd og glede.

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du ønsker å vite om tilbud i LEVE Oslo 

Kontaktinfo: [email protected]

Sms/tlf: 995 26 487(Monica Smith) / 997 19 388 (Nina Gjerde)

 

Kommende arrangementer:

***

Alle arrangementer vil legges ut på Facebook gruppen, og det vil bli sendt ut mer informasjon og invitasjon til hvert arrangement på mail.

***

Unge LEVE Oslo har en egen Facebook gruppe med man kan bli medlem av som heter «Unge LEVE Oslo»

Unge LEVE Oslo på Facebook

 

Ved henvendelser vedrørende Unge LEVE Oslo kan man sende en mail på:  [email protected]

 

Ønsker du å bidra i Unge LEVE Oslo? Ta gjerne kontakt på mail.