Vil du vite mer om LEVE Oslo og arbeidet vårt, eller trenger du noen å snakke med?

E-post: [email protected]

Åpenhet om selvmord kan være smertefullt. Det kan likevel være en stor lettelse å snakke om det med andre mennesker. Vi som tar i mot din henvendelse, er selv etterlatte ved selvmord. Vi ønsker å bruke vår erfaring til støtte og nytte for andre i samme situasjon. Vi har taushetsplikt, og du kan være trygg på at det du forteller oss ikke blir fortalt videre.

Ved krise og øyeblikkelig behov for hjelp:

Akutt nødhjelp 113
Kirkens SOS 22 40 00 40
Mental Helses hjelpetelefon 116 123

Ønsker du å bli en del av LEVE, motta en medlemspakke og bli kontaktet av LEVE Oslo:

Bli medlem

LEVE Oslo tilbyr likepersonssamtaler, sorggrupper og gåturer.

Café LEVE

LEVE Oslo ønsker alle velkommen til Café LEVE første mandag i hver måned fra kl. 19.00 – 21.00. På disse kveldene har vi vanligvis invitert en foredragsholder, men det er også tid for samtaler. Her møtes etterlatte og fagpersoner, og du kan treffe andre med tilsvarende erfaring som deg selv. Det å samtale med andre kan kjennes godt, og du kan oppleve gjensidig støtte og forståelse.

Café LEVE holdes i lokalene til Frogner seniorsenter, Zahlkasserer Schafts plass 3, 0267 Oslo, det som kalles Schafteløkka.

Café LEVE er gratis, og det serveres kaffe og te. Se konkret program under lokale tilbud.


Tilbud til unge medlemmer av LEVE 

Det jobbes med å etablere et stabilt tilbud for unge etterlatte i Oslo. Vi er foreløpig inne i en etableringsprosess, og håper å ha det på plass så snart som mulig. Har du lyst til å bidra eller har noen innspill, ta gjerne kontakt med oss.

Vi holder et treff for unge medlemmer (15-25 år) på Grünerløkka i Oslo søndag 11. oktober. Klikk her for mer informasjon og påmelding.  

Ung sorg |  13-20 år

Vi viser til og anbefaler varmt «Møteplassen – ung i sorg» som er et gratis og livssynsåpent møtested for ungdom i alderen 13 til 20 år. Det drives av gateprest og gatediakon for ungdom. Møteplassen – Ung i sorg (pdf)

 

Likepersonstjenesten

Mange kan føle seg alene i sorgen når de mister nære personer i selvmord. Våre likepersoner vet hvordan det kan føles.

I Oslo har vi nå 9 likepersoner. De har mistet barn, mann, samboer, søster, bror, far og mor. De har mistet sine nære for kort eller lang tid siden. Alle har gått på kurs og ønsker å bruke sin erfaring til å være der for andre. De kan tilby samtaler på en arena som dere blir enige om, og/eller pr. telefon. De vil også kunne bidra til å formidle kontakt med andre tilbud som kan være aktuelle for deg.

Ønsker du dette eller bare mer informasjon om likepersonstjenesten vår, ta kontakt med Nina Gjerde tlf. 997 19 388, eller [email protected]. Nina er etterlatt og fagperson, vil ta en prat om ditt behov og kan være  behjelpelig med å finne en likeperson for deg.

 

Sorggrupper

LEVE Oslo samarbeider med Fransiskushjelpen i Oslo for å kunne tilby sorggrupper for etterlatte. Kunne du tenke deg å begynne i en gruppe? Ta kontakt med Fransiskushjelpen – sorgtjeneste på Tøyen.
Fagansvarlig: Marianne Sandsdalen
Koordinator: Hanne Fossedal

Telefon:
 40 44 89 05 / 22 70 76 89
E-post: [email protected]

Sted: Tøyen, adresse Enerhauggata 4, 0651 Oslo.

Sorgtjenesten sier det slik:
«… Sorgtjenestens viktigste oppgave er å gi hjelp og veiledning i forbindelse med sorg etter dødsfall. Vårt viktigste tilbud er sorggruppe der du får hjelp til å bearbeide sorgen. Alle som henvender seg blir tilbudt en individuell samtale før de kan begynne i en gruppe.»

Når: De fleste av sorggruppene er åpne, og tar inn nye deltakere gjennom hele året. Gruppene møtes i to timer hver tredje uke.

Hvem: Sorggruppene er inndelt etter type tap og alder. Vi har grupper for dem som har mistet ektefelle/ samboer/ kjæreste i ulike aldre, tap knyttet til selvmord, rusrelatert død, foreldre som har mistet barn, og voksne som har mistet søsken, kjæreste eller foreldre.

Som gruppedeltaker vil en treffe andre mennesker i samme situasjon som en kan dele erfaringer med og sammen hjelpe hverandre videre.

Metoden baserer seg på hjelp til selvhjelp, og gruppene ledes av to frivillige gruppeledere. De fleste gruppeledere har selv deltatt i en sorggruppe. Gruppelederne deltar jevnlig i undervisning og veiledning.»

 

Gå-gruppe

LEVE Oslo sin gå-gruppe har vært en viktig møteplass i flere år, men har nå en pause. Vi håper at den vil gjenoppstå om ikke for lenge. 

 

Foto: Ellen Anker Storset

Styreleder Monica Smith, etterlatt
Styremedlem Grethe Liland, etterlatt
Styremedlem Anita Henriksen, etterlatt
Styremedlem Nina Gjerde, etterlatt og fagperson
Styremedlem Simon Molvær Grimstad, fagperson
Styremedlem Lise Færevaag, etterlatt og fagperson
Styremedlem Nina Clarke, etterlatt
Kontakt: [email protected]

Ønsker du å engasjere deg i styret, ta kontakt!

 

HØSTEN 2020

Cafè LEVE  framover.

Vi i styret i LEVE Oslo ville så gjerne invitert dere til en felles lystenning, men så kom de nye koronareglene og satte en stopper for disse planene.  Og vi måtte tenke nytt  igjen.

Vi inviterer derfor til et treff på zoom mandag 2.november kl 19.00 med denne linken:

https://us02web.zoom.us/j/4799526487

Vi ønsker å ha en uformell samtale, og kanskje dele noen tanker om årets markering av Allerhelgensdag eller hvordan det er å være oss i denne spesielle tiden. Om du har noen forslag til oss, er vi glad for å høre om det. Og alle aldersgrupper er like velkomne. Aller viktigst er det å se hverandre og føle at vi er flere. Som vanlig er det bare hyggelig om du tar med deg en venn eller slektning. Vi anbefaler at du ser videoen med lystenning som ble laget til Verdensdagen i år, da kan du klikke her.  Da blir det en høytidelig lystenning likevel.

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du ønsker å vite om zoom-treffet eller andre tilbud i LEVE Oslo

Kontaktinfo:

mail/sms/tlf [email protected]

995 26 487(Monica Smith) / 99719388 (Nina Gjerde)

 

Yoga 21.november

Vi arrangerer igjen en økt med yoga og mindfullness. Les mer og meld deg på her

 

Mandag 7.desember

På dette møtet pleier vi i markere høytiden denne måneden som for mange kan oppleves som vanskelig etter å ha mistet noen. Mer informasjon kommer her i midten av uke 49

 

TIDLIGERE ARRANGEMENTER 2020:

 

Starten på september var som vanlig preget av markeringer av Verdensdagen, men i år foregikk det meste digitalt.

LEVE Oslo markerte i år Verdensdagen for selvmordsforebygging sammen med The Human Aspect, verdens første livserfaringsbibliotek. Vi holdt informasjonsstand i Vaterlandsparken og deltok i panelsamtale. Du kan finne linken til arrangementet her:

https://www.facebook.com/TheHumanAspect/videos/668375420728549

LEVE Oslo har i forkant av Verdensdagen hengt opp noen skilt og klistremerker med sitater som gir håp. Dette er materiell som LEVE Norge ønsker at hele landet skal henge opp på egnede steder. Det er ønsket at mange flere skilt skal henges opp i løpet av året. Hvis du har lyst til å engasjere deg i dette arbeidet er det bare å ta kontakt.

LEVE Oslo bidro også på den digitale lysmarkeringen som LEVE arrangerte. Det ble en fin film som du finner du linken til her.

 

Søndag 11 oktober: Treff for unge etterlatte

Vi holder et treff for unge medlemmer (over 15 år) på Grünerløkka i Oslo søndag 11. oktober. Klikk her for mer informasjon og påmelding.   

 

Lørdag 17. og søndag 18. oktober kl 11-16: Kurs i kreative utrykk

Påmeldingsfrist er 30. september, egenandel blir refundert ved gjennomført kurs. Mer informasjon her

 

Yoga for medlemmer planlegges en eller to lørdager denne høsten. Mer info. kommer på mail. Kontakt ellers [email protected]