Om Unge LEVE

Unge LEVE er et fellesskap for deg mellom 15 og 35 år som har opplevd å miste noen i selvmord. Erfaringsutveksling og sorgstøtte er i sentrum. Vår grunntanke er at ingen skal måtte stå alene i sorgen.

Mann som sitter inne i en blomst. Holdes og støttes av blomst/arm. Illustrer vekst/støtte. Vi kan redde liv hver dag.

Våre tilbud

Sorgstøtte

Unge LEVE tilbyr sorgstøtte gjennom våre treffpunkt, fylkeslag og ungdomskontakter, sorggrupper, likepersonssamtaler og en årlig nasjonal ungdomssamling.

Selvmordsforebygging

Unge LEVE ønsker å redusere antall selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet, kunnskap og våre fellesskap. Vi har ambassadører som kan holde foredrag.

Faglig påfyll og mestringskurs

Vi ønsker å gi kunnskap om temaer som er viktige for unge etterlatte og berørte ved selvmord. Våre digitale webinarer gir kunnskap og mestringsverktøy.

En plass hvor man finner forståelse i det uforståelige

Ungdomssamling

Unge LEVE har en årlig nasjonal ungdomssamling for deg som har mistet noen i selvmord.

Våre erfaringer er at det hjelper å møte andre unge etterlatte og berørte som har opplevd selvmord for å utveksle tanker og erfaringer.

Ungdomssamling2021_Foto_Catharina_Amundsen
hopp_CMYK_AradGolanColl

Vanlige spørsmål

Hva er vanlige reaksjoner etter selvmord?

Når en du er glad i tar sitt eget liv, kan det føles som et ubeskrivelig sjokk, en uvirkelig «utenfor seg selv» opplevelse. Det kan komme akutte reaksjoner umiddelbart etter selvmordet, og det kan komme reaksjoner over tid. Noen kjenner på en nummenhetsfølelse. Det er ulike måter å reagere på og det er viktig at du vet at du ikke er alene om de følelsene.

Sjokk, uvirkelighet, nummenhet, sinne, savn, tristhet, konsentrasjonsvansker, hukommelsesvansker, skyldfølelse og kroppslige plager er bare noen reaksjoner. Lettelse kan være en følelse noen kjenner på, som igjen kan gi en skyldfølelse.

Nylig etter det har skjedd kan man kjenne på sterke og sammensatte følelser. Mange blir kroppslig veldig slitne og kan oppleve å være i en alarmtilstand. Tankekjør og grubling kan påvirke søvn, noen får mareritt og «flashbacks» hvor man opplever å være tilbake i den akutte situasjonen.

Mange ønsker å finne en forklaring på hvorfor personen tok sitt eget liv og det kan føre til mye tenking og grubling.

Hva er sorg?

Sorg går i bølger og det er vanlig at reaksjoner kan komme over tid. Det kan være vanskelig da man kan oppleve at venner og andre rundt ikke forstår at sorgen kommer og går. Som ungdom kan man holde masken. Det kan virke som at man har det bedre enn man egentlig har det. Både voksne og unge i sorg kan kjenne på intense følelser og at disse varierer. Som ung kan det være første gang man opplever død og sorg.

Rollene i familien kan endres etter et selvmord. Man kan føle at man må skjule sin egen sorg for å ikke belaste de andre i familien sin mer. Det kan føles ut som man blir voksen raskt.

Sorg oppleves forskjellig fra person til person, og det er ingen «riktig» måte å reagere på.

I sorg er det vanlig å pendle mellom å kjenne på tapet over den man har mistet og samtidig forsøke å gå videre i livet. Dette kalles toprosessmodellen for sorg.

Noen dager kan være ekstra vanskelige. Mange opplever bursdager, jul, datoen for selvmordet og andre merkedager som spesielt vanskelige. Det kan være lurt å ta ekstra vare på seg selv disse dagene.

Hvordan håndterer jeg sorgen?

Sorg kommer i bølger, så det er normalt at sorgen kan komme og gå gjennom livet. Det er lurt å akseptere følelsene som kommer, snakke åpent med noen om det man føler på og vite at sorgprosessen tar tid.

Snakke med noen om hvordan du har det

Å snakke åpent om hva som har skjedd og hvordan man har det, ser vi ofte hjelper. Å få forståelse fra andre og oppleve støtte kan gjøre at du føler deg mindre alene. For de rundt deg kan det bli lettere å forstå hva du har behov for og når.

Å snakke med andre som har mistet

For mange hjelper det å snakke med noen som har opplevd det samme eller lignende som en selv. Det hjelper å normalisere følelser, tanker og reaksjoner man kan ha. Man kan føler seg mindre ensom da det er noen «som forstår» hva du går gjennom. Et slikt fellesskap har vi i Unge LEVE. Det å møte andre unge etterlatte og berørte av selvmord der du bor, på våre digitale treff eller vår ungdomssamling kan være en god arena til å snakke med andre.

Passe på dine behov

Å få nok søvn og mat er grunnleggende for oss. Det er viktig når man er i sorg, da man får samlet krefter gjennom å sove og spise godt. Hvis du ikke får sove i løpet av et par dager, bør du snakke med fastlegen din og få hjelp til dette.

Rutiner

For mange er det godt å fortsette med sine rutiner og hverdag som å gå på skole, jobb, være sosial med venner og sine vanlige aktiviteter. Det kan gi et pusterom fra sorgen. Noen trenger tid borte fra skole eller jobb, da bør man snakke med fastlegen sin.

Sette av tid til å sørge

Det høres kanskje rart ut, men det kan være fint å sette av tid til å sørge.

Forskning har vist at man pendler mellom å gå inn i sorgen og tenke på personen man har mistet, samtidig som man forsøker å gå videre i livet. Det kan være lurt å forsøke å veksle mellom dette. Det kan du gjøre gjennom å sette av tid til å sørge gjennom å høre på musikk, se på bilder av den du har mistet eller tenke på den du savner. Ved å forsøke å utsette tankene som oppstår til tiden du har satt av til å sørge, så får du noe pause fra sorgen. Pause fra sorgen kan du få gjennom å gjøre noe du har glede av, trene eller være sammen med andre.

Selvhjelpsteknikker

Det finnes verktøy for å håndtere vanskelige følelser. Det å ha kontroll på pusten kan være med å dempe angst og stress. For noen hjelper det å skrive – skriv ned det du tenker.

Unge LEVE har laget nettsiden Ungdom og sorg sammen med LUB – Landsforeningen for uventet barnedød. Her kan du finne flere råd til selvhjelpsteknikker.

Hvordan kan sorgen påvirke skole- og studieliv?

Som ungdom eller ung voksen går du kanskje på skole eller jobber. Det er vanlig å kjenne på konsentrasjonsvansker, manglende motivasjon, hukommelsesvansker og utfordringer med å gjøre lekser, prøver og eksamen. For noen oppleves skole som et fristed fra de vanskelige tankene, mens for andre kan det være riktig å være borte fra skolen eller jobben. Å fortsette med rutiner og studier kan gi en følelse av noe normalt og hjelpe med å holde sorgen på avstand. Det er viktig at du kjenner på hva som er riktig for deg. Å være åpen med skolen din eller arbeidsplassen din kan være lurt. Da kan de kan støtte deg og tilrettelegge for deg.

Hva kan skolen gjøre for deg?

  • Samarbeide med deg for å finne gode løsninger i hverdagen
  • Helsesykepleier eller lærer kan ha samtaler med deg, hvis du ønsker det
  • Du kan få strøket inntil 10 dager fravær av helse- og velferdsgrunner. Da vil ikke fraværet stå på vitnemålet ditt. Skolen din kan kreve legeerklæring for dette.
  • Dersom grensen på 10% udokumentert fravær er klart urimelig, kan du få hevet denne til 15% udokumentert fravær i et fag og fortsatt få karakter.

Hva kan jeg si til andre?

Du må kjenne på om det er rett å fortelle om det som har skjedd og hvor åpen du skal være. Vi anbefaler åpenhet, da andre rundt deg kan være en støtte for deg i sorgen. Hemmeligheter kan bli en byrde og det kan være vanskelig å vite hvem man har sagt hva til. Så det å være ærlig og åpen om det som har skjedd kan føles godt.

På Unge LEVEs ungdomssamling kan du møte andre som har mistet noen i selvmord på din alder. Det å snakke med andre i lignende situasjon kan være lindrende i sorgprosessen.

Hvor kan jeg få hjelp?

Det finnes mange steder du kan få hjelp.

Fastlegen

Fastlegen kan støtte deg og gi deg oppfølging, sørge for at du vet om andre hjelpetiltak, gi deg sykemelding og henvise deg videre dersom du har behov for annen hjelp.

Helsesykepleier

Helsesykepleier på din skole eller helsestasjon kan ha samtaler med deg over tid. Helsesykepleier kan med ditt samtykke snakke med lærerne dine eller dine foreldre om du ønsker det, slik at de lettere forstår det du går gjennom.

Sorggrupper

Å snakke med andre er ofte noe av det som lindrer mest i sorgprosessen. I en sorggruppe kan man dele følelser og uttrykke sin sorg sammen med noen som ”virkelig forstår”. De vonde opplevelsene anerkjennes og får plass. LEVE tilbyr sorggrupper. Det finnes en oversikt over sorggrupper i regi av ulike organisasjoner som du kan se her.

Kriseteam

Kriseteam har ansvar for oppfølging av deg etter et selvmord inntil ett år. De skal bistå i den akutte fasen og henvise deg videre til riktig hjelpeinstans. Alle kommuner skal ha et kriseteam, men det er dessverre ikke alle som i praksis har dette eller at alle føler de har fått god oppfølging.

Studenttjenester

Studentprest, studenthumanist og studenthelsetjeneste er ofte tilgjengelig på høgskoler og universiteter. Her kan du få samtaler og oppfølging. Noen studiesteder tilbyr også sorggrupper for studenter.

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste kan være et tilbud gjennom din arbeidsplass.

LEVE og Unge LEVE

Vi kan være en støtte for deg gjennom likepersonstilbud, sorggrupper og møteplasser der du bor. Både forskning og vår erfaring viser at det hjelper å snakke med andre som har opplevd det samme som deg.

Hjelpetelefoner og hjelpechat

Det tilbys mange anonyme tilbud hvis du ønsker å snakke med noen.
Rådet for psykisk helse har laget en oversikt over alle hjelpetelefoner og chatter.

Hva kan Unge LEVE tilby?

Unge LEVE er her for deg gjennom hele prosessen, uansett når og hvem du har mistet. Vi tilbyr et fellesskap da vi vet at det å snakke med andre som har opplevd noe lignende som en selv hjelper. Det kan gjøre at man føler seg mindre ensom med sine følelser.

Sorggrupper

Du kan delta i en sorggruppe med andre som har mistet noen i selvmord.

Likepersonssamtale

Du kan snakke med andre som har mistet noen i selvmord og har fått kurs, som gjør dem i stand til å følge deg opp over tid. Du vil “matches” med en likeperson vi tenker passer for deg.

Webinarer

Våre digitale webinarer arrangeres flere ganger i året med temaer vi tenker er relevante for deg. Å lære mer om egen sorg og verktøy for å mestre denne opplever mange som en styrke.

Ungdomssamling

Her kan du møte andre på din egen alder, som har opplevd noe lignende som deg selv. Vi har en rekke aktiviteter du kan velge mellom, da vi vet at man sørger forskjellig. Det er tid til å gå inn i sorgen, men det er også mye glede og fellesskap.

Verdensdagen for selvmordsforebygging

Du kan være med å markere denne dagen og engasjere deg i selvmordsforebygging.

Lokale treffpunkt

Gjennom ditt fylkeslag kan du møte andre unge etterlatte og berørte der du bor. I hvert fylke er det frivillige som arrangerer aktiviteter både for voksne og unge.

Følg Unge LEVE på sosiale medier

Kontakt oss

Telefon LEVE

For medlemmer

Støtt Unge LEVE

vipps-rgb-black

#658416 - Unge LEVE

Støtt vårt arbeid med sorgstøtte til unge etterlatte og berørte, og selvmordsforebygging.

Bli frivillig

Vi trenger frivillige både på nasjonalt nivå og fylkesnivå.

Bli medlem

Ditt medlemskap gjør at vi kan fortsette med vårt viktige arbeid, som du som medlem får nytte av.

Ressurser

Unge LEVE

Barn som pårørende ved selvmordskriser – RVTS

Å leve med noen som selvskader eller er selvmordstruende.
Snakk om selvmord
Unge LEVE

Ungdom og sorg

Nettsiden er laget av Landsforeningen uventet barnedød (LUB) og Unge LEVE. Den er laget av og for ungdom i sorg.
Ungdom og sorg
Unge LEVE

Barn i sorg

Råd til foreldre om barn i sorg fra Senter for krisepsykologi ved Atle Dyregrov.
Barn i sorg
Unge LEVE

Chatsafe

Veiledning for ungdom om å kommunisere trygt om selvmord på nettet.
Chatsafe
Unge LEVE

Selvmord – podkast

På Unge LEVEs podkast laget med Monster kan du høre fra overlevende, støttespillere og pårørende.
Selvmord
LEVE, Unge LEVE

Selvskading og selvmordstematikk i sosiale medier

En nettressurs fra RVTS for deg som kan trenge kunnskap og råd i møte med barn og unge som har selvmordsatferd eller selvskader.
Selvskading og sosiale medier