Vi kan alle streve med å leve. Det er på tide å bryte taushetsplikten vi har gitt oss selv. Både når vi strever og når vi lurer på om noen andre strever.

- Bent Høie

Hva gjør LEVE?

LEVE er en medlems- og interesseorganisasjon for alle som er rammet av selvmord og/eller som er engasjert i selvmordsforebygging. Vi bruker vår kunnskap og erfaringskompetanse til å gjøre en forskjell.

Vårt engasjement strekker seg fra støtte og omsorg til de som har mistet i selvmord, til å være en drivkraft i det nasjonale selvmordsforebyggende arbeidet.

Vi tilbyr varierte former for støtte gjennom likepersonstjeneste, sorggrupper og arrangementer for å skape møteplasser for etterlatte. I tillegg engasjerer vi oss i politisk påvirkningsarbeid og informasjonskampanjer.

Styreleder i LEVE, Petter Eide, overrekker et opprop med 24000 undersktifter til Kunnskapsminister Tonje Brenne, utenfor Stortinget