Vil du vite mer om LEVE Nordland og arbeidet vårt, eller trenger du noen å snakke med?

Kontakttelefon: 993 21 833 - E-post: [email protected]

Åpenhet om selvmord kan være smertefullt. Det kan likevel være en stor lettelse å snakke om det med andre mennesker. Vi som betjener kontakttelefonen, er selv etterlatte ved selvmord. Vi ønsker å bruke vår erfaring til støtte og nytte for andre i samme situasjon. Vi har taushetsplikt, og du kan være trygg på at det du forteller oss ikke blir fortalt videre.

Vi som betjener telefonen, er frivillige. Telefonen er derfor ikke betjent hele døgnet. Legg igjen en beskjed eller skriv en sms, så vil vi ringe deg tilbake.

Kontakttelefonen er ikke en krisetelefon. Ved krise og øyeblikkelig behov for hjelp:

Akutt nødhjelp 113
Kirkens SOS 22 40 00 40
Mental Helses hjelpetelefon 116 123

Ønsker du å bli en del av LEVE, motta en medlemspakke og bli kontaktet av LEVE Nordland:

 

Bli medlem

LEVE Nordland er fylkeslaget for LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Styret i LEVE Nordland består av både etterlatte og fagfolk. Målet med virksomheten vår er tredelt:

1) Gi støtte og omsorg til etterlatte
2) Forebygge og forhindre at flere tar livet sitt
3) Skape åpenhet omkring et tabu-belagt tema

Vi søker å oppnå dette gjennom åpne møter, sorggrupper, LEVE-café, likemannsarbeid og individuelle samtaler.

Hittil har alt arbeidet blitt gjort på frivillig basis, uten noen ansatte. Men i forbindelse med at Nordland fylkeskommune har vedtatt en handlingsplan for Nullvisjon selvmord, har LEVE Nordland fått bevilget midler til å opprette en deltidsstilling. Det vil gjøre oss i stand til å nå lenger ut i vårt arbeid.

Hvis du har noen spørsmål, er det bare å ta kontakt via denne siden.
Du kan også ta direkte kontakt med fylkesleder Odd J. Eidner på tlf. 951 65 334 eller via e-post: [email protected]

Ytterlig kontaktinformasjon:
[email protected]
Annelise er på kontoret en dag i uken, vanligvis torsdag og treffes på tlf.: 993 21 833.

Ønsker du å gi din støtte til LEVE, kan dette også gjøres uten medlemskap. All støtte betyr mye for det arbeidet våre frivillige gjør.
Konto.nr 1503 46 43552
LEVE Nordland

Fra sekretæren i Nordland

Fylkesstyret i Nordland ønsker mer kontakt mellom organisasjon og medlemmer i det langstrakte Nordland fylke. Dette håper vi å få til med å sende ut e-post med informasjon om hva som skjer i organisasjonen. Vi vil informere om de tilbud vi har til etterlatte, for eksempel familiesamling og temakvelder. Vi vil også kunne videreformidle tilbud fra LEVE sentralt som kan være aktuelle for våre medlemmer. Vi håper at vi greier å ta i bruk de mulighetene e-post gir oss. De av våre medlemmer som ikke benytter seg av e-post vil få informasjon tilsendt i brevs form. Vi håper at alle våre medlemmer som benytter e-post vil gi oss sin adresse sånn at vi kan få dette til snarest mulig. Dersom noen ønsker det, kan de sende meg e-post merket med LEVE. Da får jeg adressen deres. Dersom det er noen som ønsker å reservere seg både for å bli ringt til, og/eller nyhetsbrev på e-post, ber jeg om at de gir meg beskjed.

Foto: Annelise

LEVE café

er siste torsdag i måneden. Det blir annonsert tid og sted samme dag under «DET SKJER» i Avisa Nordland.

Likemann

En likemann i LEVE har selv opplevd å miste noen, og ønsker å være til hjelp for de som nylig har opplevd det samme. Likemennene har gjennomgått et kurs i likemannsarbeid og har støtte av en fagveileder.

Nordlands likemenn:

Judith Reinvik, Bodø
[email protected]
Gunn-Heidi Skaug, Bodø
[email protected]
Camilla Renate Sandbakk, Bodø
[email protected]
Annelise Jentoft Olsen
[email protected]
Jonny Tustervatn, Hemnes
[email protected]
Unni Skjefstad, Hemnes
[email protected]
Atle Andreassen
[email protected]

Veileder for Nordland/ Troms:
Odd Jarle Eidner, Bodø
[email protected]
tlf: 951 65 334

Fylkesleder Odd Jarle Eidner, [email protected]
Nestleder Atle Andreassen, [email protected]
Kasserer Gjertrud Kvalspornes Ludvigsen, [email protected]
Styremedlem Camilla Renate Sandbakk, [email protected]
Styremedlem Judith Reinvik,  [email protected]
Varamedlem: Maiken Selvåg, [email protected]
Varamedlem Rachel Furnes, [email protected]

Lønnet sekretær Annelise Jentoft Olsen, [email protected]