Vil du vite mer om LEVE Nordland og arbeidet vårt, eller trenger du noen å snakke med?

E-post: [email protected]

Åpenhet om selvmord kan være smertefullt. Det kan likevel være en stor lettelse å snakke om det med andre mennesker. Vi ønsker å bruke vår erfaring til støtte og nytte for andre i samme situasjon. Vi har taushetsplikt, og du kan være trygg på at det du forteller oss ikke blir fortalt videre.

Ved kontakt, send en mail til [email protected] med navn og telefonnummer, så tar vi kontakt ved første anledning.

Ved krise og øyeblikkelig behov for hjelp:

Akutt nødhjelp 113
Kirkens SOS 22 40 00 40
Mental Helses hjelpetelefon 116 123

Ønsker du å bli en del av LEVE, motta en medlemspakke og bli kontaktet av LEVE Nordland:

Ytterlig kontakt informasjon
[email protected]

 

Bli medlem

LEVE Nordland er fylkeslaget for LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Styret i LEVE Nordland består av både etterlatte og fagfolk. Målet med virksomheten vår er tredelt:

1) Gi støtte og omsorg til etterlatte
2) Forebygge og forhindre at flere tar livet sitt
3) Skape åpenhet omkring et tabu-belagt tema

Vi søker å oppnå dette gjennom åpne møter, sorggrupper, LEVE-café, likepersonsarbeid og individuelle samtaler.

Hittil har alt arbeidet blitt gjort på frivillig basis, uten noen ansatte. Men i forbindelse med at Nordland fylkeskommune har vedtatt en handlingsplan for Nullvisjon selvmord, har LEVE Nordland fått bevilget midler til å opprette en deltidsstilling. Det vil gjøre oss i stand til å nå lenger ut i vårt arbeid.

Hvis du har noen spørsmål, er det bare å ta kontakt via denne siden.

Du kan også ta direkte kontakt med fylkesleder Monica Vassbotn via [email protected]

Ønsker du å gi din støtte til LEVE, kan dette også gjøres uten medlemskap. All støtte betyr mye for det arbeidet våre frivillige gjør.

Kontonr. for LEVE Nordland:  4750.73.74227

Økonomiansvarlig: Aslaug Bartholsen

LEVE Nordland

Fylkeslaget LEVE Nordland
v/ Monica Vassbotn
Tlf. 986 48 923
Org.nr 994 444 441

 

Lokallag:
LEVE Helgeland:
Kitty Lise Vassdal – [email protected]

LEVE Steigen:
Aslaug Bartholsen – [email protected]

Fra sekretæren i Nordland

Fylkesstyret i Nordland ønsker mer kontakt mellom organisasjon og medlemmer i det langstrakte Nordland fylke. Dette håper vi å få til med å sende ut e-post med informasjon om hva som skjer i organisasjonen. Vi vil informere om de tilbud vi har til etterlatte, for eksempel familiesamling og temakvelder. Vi vil også kunne videreformidle tilbud fra LEVE sentralt som kan være aktuelle for våre medlemmer. Vi håper at vi greier å ta i bruk de mulighetene e-post gir oss. De av våre medlemmer som ikke benytter seg av e-post vil få informasjon tilsendt i brevs form. Vi håper at alle våre medlemmer som benytter e-post vil gi oss sin adresse sånn at vi kan få dette til snarest mulig. Dersom noen ønsker det, kan de sende meg e-post merket med LEVE. Da får jeg adressen deres. Dersom det er noen som ønsker å reservere seg både for å bli ringt til, og/eller nyhetsbrev på e-post, ber jeg om at de gir meg beskjed.

Foto: Annelise

Likeperson

En likeperson i LEVE har selv opplevd å miste noen, og ønsker å være til hjelp for de som nylig har opplevd det samme. Likepersonene har gjennomgått et kurs i likepersonsarbeid og har støtte av en fagveileder.

Kontaktperson: 

Monica Vassbotn, Bodø
(Monica Vassbotn er både fylkesleder og fungerer som sekretær for LEVE Nordland)

[email protected]

 

 

LEVE Nordlands styre 2023:

Fylkesleder: Monica Vassbotn
E-post: [email protected] 

Nestleder/Samisk representant Atle Andreassen.
E-post: [email protected]
Styremedlem Odd Jarle Eidner
Styremedlem Marit Janne Ra
Styremedlem Rachel Ingesdatter Furnes
Styremedlem Linda Netland
Kasserer Aslaug Therese Bartholsen
Ungdomskontakt Ida lill Trones Sørøy
Ungdomskontakt Per-Magne Helskog Emilsen
Varamedlem Marit Jacobsen Fornebo

Sekretær for LEVE Nordland: Annelise Jentoft Olsen
[email protected]

 

 

 

Kontakt LEVE Helgeland

Leder: Kitty Lise Vassdal
Telefon: 75 15 55 53
E-post: [email protected]
Facebook: tps://www.facebook.com/LEVE-Helgeland-667195903449475 

Styret i LEVE Helgeland 

Leder: Kitty Lise Vassdal,
Nestleder: Anne Bydåsmo
Sekretær: Øyvind Arntsen
Styremedlem: Bente Bech Hanssen
Styremedlem: Tom Okan
Styremedlem: Lena Skonseng
Styremedlem: Vivian Bardal
Vara: Geir Trones 

Valgkomité: 

Konni Rita Storø
Jonny Tustervatn
Lilli Kari Brønmo Elden

Revisorer:
Edna Heggedal og Oddrun Kyllingmo

 

 

LEVE Lofoten 

Lokallagsleder: Gunnar Mar Kristjansson    [email protected]

 

LEVE Lofoten inviterer til treff følgende datoer:

 • 13. september, Vestvågøy kl.18:30
  Digg REstaurant
 • 27. september, Vågan Kl.18:30
  sted ikke bestemt
 • 11. oktober, Vestvågøy kl.18:30
  Digg Restaurant
 • 18. oktober, Vågan kl.18:30
  sted ikke bestemt
 • 8. november, Vestvågøy kl.18:30
  Digg Restaurant
 • 13.desember, Vågan kl.18:30
  sted ikke bestemt

 

LEVE Steigen
Leder: Aslaug Bartholsen