Vil du vite mer om LEVE Nordland og arbeidet vårt, eller trenger du noen å snakke med?

E-post: [email protected]

Åpenhet om selvmord kan være smertefullt. Det kan likevel være en stor lettelse å snakke om det med andre mennesker. Vi ønsker å bruke vår erfaring til støtte og nytte for andre i samme situasjon. Vi har taushetsplikt, og du kan være trygg på at det du forteller oss ikke blir fortalt videre.

Ved kontakt, send en mail til [email protected] med navn og telefonnummer, så tar vi kontakt ved første anledning.

Ved krise og øyeblikkelig behov for hjelp:

Akutt nødhjelp 113
Kirkens SOS 22 40 00 40
Mental Helses hjelpetelefon 116 123

Ønsker du å bli en del av LEVE, motta en medlemspakke og bli kontaktet av LEVE Nordland:

 

Ytterlig kontakt informasjon

[email protected]

Annelise er på kontoret en dag i uken, vanligvis torsdag – send mail med navn og telefonnr. så tar hun kontakt.

Bli medlem

LEVE Nordland er fylkeslaget for LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Styret i LEVE Nordland består av både etterlatte og fagfolk. Målet med virksomheten vår er tredelt:

1) Gi støtte og omsorg til etterlatte
2) Forebygge og forhindre at flere tar livet sitt
3) Skape åpenhet omkring et tabu-belagt tema

Vi søker å oppnå dette gjennom åpne møter, sorggrupper, LEVE-café, likemannsarbeid og individuelle samtaler.

Hittil har alt arbeidet blitt gjort på frivillig basis, uten noen ansatte. Men i forbindelse med at Nordland fylkeskommune har vedtatt en handlingsplan for Nullvisjon selvmord, har LEVE Nordland fått bevilget midler til å opprette en deltidsstilling. Det vil gjøre oss i stand til å nå lenger ut i vårt arbeid.

Hvis du har noen spørsmål, er det bare å ta kontakt via denne siden.
Du kan også ta direkte kontakt med fylkesleder Odd J. Eidner på tlf. 951 65 334 eller via e-post: [email protected]

Ytterlig kontaktinformasjon:
[email protected]
Annelise er på kontoret en dag i uken, vanligvis torsdag.

Ønsker du å gi din støtte til LEVE, kan dette også gjøres uten medlemskap. All støtte betyr mye for det arbeidet våre frivillige gjør.

Kontonr. for LEVE Nordland:  4750.73.74227

Økonomiansvarlig: Aslaug Bartholsen
mail: [email protected]

LEVE Nordland

Fylkeslaget LEVE Nordland
Postboks 185
8001 Bodø
Org.nr 994 444 441

Fylkesleder for LEVE Nordland:
Odd Jarle Eidner    [email protected]

 

Lokallag:

LEVE Hemnes:
Øyvind Arntsen –
[email protected]

LEVE Steigen:
Aslaug Bartholsen –                  [email protected]

Fra sekretæren i Nordland

Fylkesstyret i Nordland ønsker mer kontakt mellom organisasjon og medlemmer i det langstrakte Nordland fylke. Dette håper vi å få til med å sende ut e-post med informasjon om hva som skjer i organisasjonen. Vi vil informere om de tilbud vi har til etterlatte, for eksempel familiesamling og temakvelder. Vi vil også kunne videreformidle tilbud fra LEVE sentralt som kan være aktuelle for våre medlemmer. Vi håper at vi greier å ta i bruk de mulighetene e-post gir oss. De av våre medlemmer som ikke benytter seg av e-post vil få informasjon tilsendt i brevs form. Vi håper at alle våre medlemmer som benytter e-post vil gi oss sin adresse sånn at vi kan få dette til snarest mulig. Dersom noen ønsker det, kan de sende meg e-post merket med LEVE. Da får jeg adressen deres. Dersom det er noen som ønsker å reservere seg både for å bli ringt til, og/eller nyhetsbrev på e-post, ber jeg om at de gir meg beskjed.

Foto: Annelise

LEVE café

er siste torsdag i måneden. Det blir annonsert tid og sted samme dag under «DET SKJER» i Avisa Nordland.


Kittys Solidaritetsmarsj

Marsjen starter søndag 21.juni på fylkesgrensen Trøndelag/Nordland og avsluttes i Steigen 25.juni og er undervegs innom 21 kommuner.

Kitty går denne marsjen i solidaritet med:
– etterlatte etter selvmord,
– de som ikke greide å leve
– og de som sliter med selvmordstanker.

Les mer på Facebook
Gå til Kittys nettside

 

LEVEcafe`på Fauske
Siste tirsdag i hver måned blir det LEVEcafe` på Fauske Røde Kors Aktivitetshus.

Hjertelig velkommen!

Følg med på vår facebookside for mer informasjon om kommende arrangementer: Facebook – LEVE Nordland

 

Likeperson

En likeperson i LEVE har selv opplevd å miste noen, og ønsker å være til hjelp for de som nylig har opplevd det samme. Likepersonene har gjennomgått et kurs i likemannsarbeid og har støtte av en fagveileder.

Nordlands likeperson:

Annelise Jentoft Olsen, Bodø (sekretær/ likeperson)  [email protected]

Judith Reinvik, Bodø [email protected]

Gunn-Heidi Skaug, Bodø [email protected]

Camilla Renate Sandbakk, Bodø [email protected]

Line Torrisen Carlsen, Bodø, [email protected]

Lisbet Lund, Bodø [email protected]

Rachel Ingesdatter Furnes, Fauske, [email protected]

Jonny Tustervatn, Hemnes [email protected]

Unni Skjefstad, Hemnes [email protected]

Toril Helene Schwartz, Narvik/ Hemnes  [email protected]

 

Veileder for Nordland/ Troms:
Odd Jarle Eidner, Bodø
[email protected]
tlf: 951 65 334

LEVE Nordland`s styre 2019:

Fylkesleder Odd Jarle Eidner
E-post: [email protected]  |  mob. 951 65334

Nestleder Atle Andreassen
E-post [email protected]

Kasserer: Aslaug Therese Bartholsen
E-post: [email protected]

Styremedlem Marit Janne Ra
E-post: [email protected]

Styremedlem Rachel Ingesdatter Furnes
E-post: [email protected]

Varamedlem Toril Helene Schwarz
E-post:  [email protected]

Sekretær for LEVE Nordland: Annelise Jentoft Olsen
[email protected]

Økonomiansvarlig: Aslaug Bartholsen       [email protected]  

 

LEVE-Kafé i med LEVE Hemnes

 • 25. september kl. 18.00 –   Sommeravslutning. Køtaplassen, Bleikvasslia.

  LEVE Hemnes sørger for tent grill, kaffe og kaker. Du oppfordres til å ha med deg det du liker best av mat og drikke og besørger grillingen selv.

  Undervegs vil vi få hilse på Kitty Vassdal. Hun vil fortelle om Kittys Solidaritetsmarsj, en marsj for etterlatte etter selvmord, – de som ikke greide å leve og de som sliter med selvmordstanker.

  https://www.facebook.com/Kittys-Solidaritetsmarsj-108283440884710

 • 08. – 12. september – Loddsalg og info om LEVE
  Bleikvassli, Korgen, Bjerka og Hemnesberget – AVLYST 
 • 10. September – LEVE Hemnes solidaritetskonsert i forbindelse med Verdensdagen for selvmordsforebygging – AVLYST 
 • 10. oktober – LEVE Hemnes med innlegg ved Mental Helse Ranas markering av Verdens dagen for psykisk helse
  Mo i Rana

 

LEVE-kafé er åpen for ALLE og er en møteplass hvor du kan treffe andre med samme erfaring som deg. Hvor samtalen er viktig. Hvor etterlatte, berørte, andre interesserte på temaet og fagfolk kan møtes. Både fagfolk og etterlatte er gjerne med som innledere til samtale.

 


Kontakt LEVE Hemnes

Leder: Øyvind Arntsen
Telefon: 951 95 365
E-post: [email protected]
Facebook:
https://www.facebook.com/LEVE-Hemnes-667195903449475/

Styret i LEVE Hemnes

Leder: Øyvind Arntsen
Nestleder: Markus Johansen Øren
Sekretær: Toril Helene Schwarz
Kasserer: Jonny A. Tustervatn
1. styremedlem: Bente Bech-Hanssen
2. styremedlem: Bjørnar Bech-Hanssen
3. styremedlem: Sten-Oddvar Solhaug