Vil du vite mer om LEVE Nordland og arbeidet vårt, eller trenger du noen å snakke med?

E-post: [email protected]

Åpenhet om selvmord kan være smertefullt. Det kan likevel være en stor lettelse å snakke om det med andre mennesker. Vi ønsker å bruke vår erfaring til støtte og nytte for andre i samme situasjon. Vi har taushetsplikt, og du kan være trygg på at det du forteller oss ikke blir fortalt videre.

Ved kontakt, send en mail til [email protected] med navn og telefonnummer, så tar vi kontakt ved første anledning.

Ved krise og øyeblikkelig behov for hjelp:

Akutt nødhjelp 113
Kirkens SOS 22 40 00 40
Mental Helses hjelpetelefon 116 123

Ønsker du å bli en del av LEVE, motta en medlemspakke og bli kontaktet av LEVE Nordland:

 

Ytterlig kontakt informasjon

[email protected]

Annelise er på kontoret en dag i uken, vanligvis torsdag – send mail med navn og telefonnr. så tar hun kontakt.

Bli medlem

LEVE Nordland er fylkeslaget for LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Styret i LEVE Nordland består av både etterlatte og fagfolk. Målet med virksomheten vår er tredelt:

1) Gi støtte og omsorg til etterlatte
2) Forebygge og forhindre at flere tar livet sitt
3) Skape åpenhet omkring et tabu-belagt tema

Vi søker å oppnå dette gjennom åpne møter, sorggrupper, LEVE-café, likepersonsarbeid og individuelle samtaler.

Hittil har alt arbeidet blitt gjort på frivillig basis, uten noen ansatte. Men i forbindelse med at Nordland fylkeskommune har vedtatt en handlingsplan for Nullvisjon selvmord, har LEVE Nordland fått bevilget midler til å opprette en deltidsstilling. Det vil gjøre oss i stand til å nå lenger ut i vårt arbeid.

Hvis du har noen spørsmål, er det bare å ta kontakt via denne siden.
Du kan også ta direkte kontakt med fylkesleder Odd J. Eidner på tlf. 951 65 334 eller via e-post: [email protected]

Ytterlig kontaktinformasjon:
[email protected]
Annelise er på kontoret en dag i uken, vanligvis torsdag.

Ønsker du å gi din støtte til LEVE, kan dette også gjøres uten medlemskap. All støtte betyr mye for det arbeidet våre frivillige gjør.

Kontonr. for LEVE Nordland:  4750.73.74227

Økonomiansvarlig: Aslaug Bartholsen

LEVE Nordland

Fylkeslaget LEVE Nordland
v/ Annelise J. Olsen
Midnattssolvn 1134
8000 Bodø
Org.nr 994 444 441

Fylkesleder for LEVE Nordland:
Odd Jarle Eidner    [email protected]

 

Lokallag:

LEVE Hemnes:
Øyvind Arntsen –
[email protected]

LEVE Steigen:
Aslaug Bartholsen –                  [email protected]

Fra sekretæren i Nordland

Fylkesstyret i Nordland ønsker mer kontakt mellom organisasjon og medlemmer i det langstrakte Nordland fylke. Dette håper vi å få til med å sende ut e-post med informasjon om hva som skjer i organisasjonen. Vi vil informere om de tilbud vi har til etterlatte, for eksempel familiesamling og temakvelder. Vi vil også kunne videreformidle tilbud fra LEVE sentralt som kan være aktuelle for våre medlemmer. Vi håper at vi greier å ta i bruk de mulighetene e-post gir oss. De av våre medlemmer som ikke benytter seg av e-post vil få informasjon tilsendt i brevs form. Vi håper at alle våre medlemmer som benytter e-post vil gi oss sin adresse sånn at vi kan få dette til snarest mulig. Dersom noen ønsker det, kan de sende meg e-post merket med LEVE. Da får jeg adressen deres. Dersom det er noen som ønsker å reservere seg både for å bli ringt til, og/eller nyhetsbrev på e-post, ber jeg om at de gir meg beskjed.

Foto: Annelise

LEVE café Bodø

Tilbudet er satt på vent grunnet covid-19.


Kittys Solidaritetsmarsj

Marsjen starter søndag 21.juni på fylkesgrensen Trøndelag/Nordland og avsluttes i Steigen 25.juni og er undervegs innom 21 kommuner.

Kitty går denne marsjen i solidaritet med:
– etterlatte etter selvmord,
– de som ikke greide å leve
– og de som sliter med selvmordstanker.

Les mer på Facebook
Gå til Kittys nettside

 

LEVE café på Fauske
Tilbudet er satt på vent grunnet covid-19.

 

Følg med på vår facebookside for mer informasjon om kommende arrangementer: Facebook – LEVE Nordland

 

Likeperson

En likeperson i LEVE har selv opplevd å miste noen, og ønsker å være til hjelp for de som nylig har opplevd det samme. Likepersonene har gjennomgått et kurs i likepersonsarbeid og har støtte av en fagveileder.

Kontaktpersoner: 

Odd Jarle Eidner, Bodø (leder/veileder) [email protected]

Annelise Jentoft Olsen, Bodø (sekretær/ likeperson)  [email protected]

 

 

LEVE Nordland`s styre 2021:

Fylkesleder Odd Jarle Eidner
E-post: [email protected]  |  mob. 951 65334

Nestleder Monica Vassbotn

Kasserer: Aslaug Therese Bartholsen

Styremedlem Marit Janne Ra

Styremedlem Rachel Ingesdatter Furnes

Varamedlem Toril Helene Schwarz

Ungdomskontakt Ida-Lill Sørøy

Samisk kontaktperson Atle Andreassen

Sekretær for LEVE Nordland: Annelise Jentoft Olsen
[email protected]

 

 

Kontakt LEVE Hemnes

Leder: Vivian Bardal
Telefon: 99 29 20 17
E-post: [email protected]
Facebook:
https://www.facebook.com/LEVE-Hemnes-667195903449475/

Styret i LEVE Hemnes

Leder: Vivian Bardal
Nestleder: Kitty Lise Vassdal
Sekretær: Øyvind Arntsen
Kasserer: Jonny A. Tustervatn
1. styremedlem: Bente Bech-Hanssen
2. styremedlem: Bjørnar Bech-Hanssen
3. styremedlem: Lena Skonseng

Varamedlem: Toril Helene Schwarz