Vil du vite mer om LEVE Nord-Trøndelag og arbeidet vårt, eller trenger du noen å snakke med?

Kontakttelefon: 911 23 404 - E-post: [email protected]

Åpenhet om selvmord kan være smertefullt. Det kan likevel være en stor lettelse å snakke om det med andre mennesker. Vi som betjener kontakttelefonen, er selv etterlatte ved selvmord. Vi ønsker å bruke vår erfaring til støtte og nytte for andre i samme situasjon. Vi har taushetsplikt, og du kan være trygg på at det du forteller oss ikke blir fortalt videre.

Vi som betjener telefonen, er frivillige. Telefonen er derfor ikke betjent hele døgnet. Legg igjen en beskjed eller skriv en sms, så vil vi ringe deg tilbake.

Kontakttelefonen er ikke en krisetelefon. Ved krise og øyeblikkelig behov for hjelp:

Akutt nødhjelp 113
Kirkens SOS 22 40 00 40
Mental Helses hjelpetelefon 116 123

Ønsker du å bli en del av LEVE, motta en medlemspakke og bli kontaktet av LEVE Nord-Trøndelag:

Bli medlem

Målet vårt er å bygge et fellesskap for oss som har mistet noen ved selvmord, være et kontaktpunkt og skape et miljø som oppleves trygt. Det ønsker vi å oppnå ved å:

 • Bygge ut et nettverk av og for etterlatte i alle områder i fylket.
 • Den 10. september som er Verdensdagen for selvmordsforebygging, arrangerer vi alltid en fagdag.
 • Drive informasjon om det å være etterlatt, bidra til større åpenhet i samfunnet omkring selvmord, motvirke isolasjon og ensomhet og derved kanskje forhindre at selvmord blir valgt som løsning på livets mange smertefulle vanskeligheter.
 • Arrangere samlinger der sosialt samvær er sentralt, og der det også tas opp ulike tema som angår oss og vår situasjon.
 • Fylkeslaget arrangerer minst ett møte per år på ulike steder i fylket.
 • Arrangere fagdager som også fungerer som møteplasser for etterlatte og tilsatte i helsevesen, kirke, skole, politi og ideelle organisasjoner.
 • Ha spesielle tilbud for ungdom som er blitt etterlatt. Vi har egen ungdomsrepresentant i styret som også skal fungere som kontaktperson mot ungdomsmiljøet.
 • Vi har også gjennomført et prosjekt ”Livet e no det likaste ’lell”. Dette var likepersonsarbeid, rettet mot ungdom mellom 13 og ca. 20 år.
 • Lære opp sorggruppeledere og drive sorggrupper for etterlatte.
 • Nord-Trøndelag har som de første i landet gjennomført et prosjekt ”Barn som etterlatte ved selvmord” – hvordan gi barn og foreldre støtte til å bearbeide selvmord i nærmeste familie. Metoden som ble brukt kalles ”Å lese for livet”. 11 foresatte og 16 barn i alderen 4 til 12 år deltok på 4 lørdagssamlinger. Den ”ufarlige” metoden gjorde det lettere å snakke om de ”farlige” tankene og følelsene. Ved å skrive tekster preget av egne mentale bilder/opplevelser kunne de leve ut følelsene gjennom en annen person. Du kan lese mer om prosjektet i sluttrapporten ”Barn som etterlatte ved selvmord” i fylkeslagets årsberetning eller i LEVEnytt nr. 2 februar 2007.
 • Virke sammen med andre miljøer som arbeider med forebygging av selvmord og oppfølging når selvmord har skjedd.

Foto: Helle Andresen/ DNT

Leder: Leif Øyen

Nestleder: Johan Hægstad

Kasserer:  Anne Guri Gulaker

Etterlatt: Hege Flatås Skaanes

Sekretær: Gard Kristofersen

Fagperson: Sara Selvik

2 på signering: Kristin Aakerhus og Johan Hægstad