Slik jobber vi i LEVE Nord-Trøndelag

Målet vårt er å bygge et fellesskap for oss som har mistet noen ved selvmord, være et kontaktpunkt og skape et miljø som oppleves trygt. Det ønsker vi å oppnå ved å:

Publisert: 10. mars 2024

Blomstereng med vilblomster
 • Bygge ut et nettverk av og for etterlatte i alle områder i fylket.
 • Den 10. september som er Verdensdagen for selvmordsforebygging, arrangerer vi alltid en fagdag.
 • Drive informasjon om det å være etterlatt, bidra til større åpenhet i samfunnet omkring selvmord, motvirke isolasjon og ensomhet og derved kanskje forhindre at selvmord blir valgt som løsning på livets mange smertefulle vanskeligheter
 • Arrangere samlinger der sosialt samvær er sentralt, og der det også tas opp ulike tema som angår oss og vår situasjon.
 • Fylkeslaget arrangerer minst ett møte per år på ulike steder i fylket.
 • Arrangere fagdager som også fungerer som møteplasser for etterlatte og tilsatte i helsevesen, kirke, skole, politi og ideelle organisasjoner.
 • Ha spesielle tilbud for ungdom som er blitt etterlatt. Vi har egen ungdomsrepresentant i styret som også skal fungere som kontaktperson mot ungdomsmiljøet.
 • Vi har også gjennomført et prosjekt ”Livet e no det likaste ’lell”. Dette var likepersonsarbeid, rettet mot ungdom mellom 13 og ca. 20 år.
 • Lære opp sorggruppeledere og drive sorggrupper for etterlatte.
 • Nord-Trøndelag har som de første i landet gjennomført et prosjekt ”Barn som etterlatte ved selvmord” – hvordan gi barn og foreldre støtte til å bearbeide selvmord i nærmeste familie. Metoden som ble brukt kalles ”Å lese for livet”. 11 foresatte og 16 barn i alderen 4 til 12 år deltok på 4 lørdagssamlinger. Den ”ufarlige” metoden gjorde det lettere å snakke om de ”farlige” tankene og følelsene. Ved å skrive tekster preget av egne mentale bilder/opplevelser kunne de leve ut følelsene gjennom en annen person.
 • Virke sammen med andre miljøer som arbeider med forebygging av selvmord og oppfølging når selvmord har skjedd.