Vil du vite mer om LEVE Sør-Trøndelag og arbeidet vårt, eller trenger du noen å snakke med?

Kontakttelefon: 90126383 - E-post: [email protected]

Åpenhet om selvmord kan være smertefullt. Det kan likevel være en stor lettelse å snakke om det med andre mennesker. Ta gjerne kontakt på epost eller send en sms til kontakttelefonen. Telefonen er imidlertid ikke betjent 24/7.

Vi ønsker å bruke vår erfaring som etterlatte til støtte og nytte for andre i samme situasjon. Vi har taushetsplikt, og du kan være trygg på at det du forteller oss ikke blir fortalt videre.

Ved krise og øyeblikkelig behov for hjelp:

Akutt nødhjelp 113
Kirkens SOS 22 40 00 40
Mental Helses hjelpetelefon 116 123

Ønsker du å støtte LEVE Sør-Trøndelags arbeid?
Kontonummer: 4333 51 52795
Vipps: 613084

Ønsker du å bli en del av LEVE, motta en medlemspakke og bli kontaktet av LEVE Sør-Trøndelag:

 

Bli medlem

Velkommen til LEVE Sør-Trøndelag!

Har du spørsmål vedrørende fylkeslagets aktiviteter/tilbud, tar kontakt med en av oss i styret på e-post [email protected] eller facebooksiden LEVE Sør-Trøndelag.

Vi vil også rette en stor takk til alle som har gitt oss støtte/gaver. Slike bidrag gjør det mulig både å videreføre det betydelige likepersons- og sorgstøttearbeid vi LEVE utøver for etterlatte, samt drive selvmordsforebyggende arbeid.

 

Foto: Ellen Anker Storset

Fylkesleder og kasserer:
Hilde-Carin Storhaug – etterlatt
[email protected], tlf. 952 63 714

Nestleder og sekretær:
Knut Naper Hansson – fagperson

Styremedlem:
Tone Berg – etterlatt

Styremedlem:
Annette Bekkos – etterlatt

Styremedlem:
Ole-Birger Svendsgaard – etterlatt og LEVE ambassadør

Styremedlem:
Nina Meedby – etterlatt

Styremedlem og ungdomskontakt:
Tore Hongshagen Kristoffersen – etterlatt

Styremedlem vara:
Jostein Berg – etterlatt

Styremedlem vara:
Laila Solberg – etterlatt

 

Program høst 2022

Likepersonssamtaler  
Har du behov for å snakke med noen som har opplevd det samme som deg? Ta kontakt på epost til [email protected] 

September:
Sorgstøtte
Mandag 5. sept.  kl.18-20
Batteriet Midt-Norge, Schultz gate 8, Trondheim
Dette er en åpen gruppe og det er bare å møte opp.

Lørdag 10. sept. 

Rockheim, Brattørkaia 14, Trondheim
En LEVEnde festival- markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging. Les mer om arrangementet og book billetter her.

Oktober:
Sorgstøtte
Mandag 3. okt.  kl.18-20
Batteriet Midt-Norge, Schultz gate 8, Trondheim
Dette er en åpen gruppe og det er bare å møte opp.

November
Sorgstøtte
Mandag 7. nov.  kl.18-20
Batteriet Midt-Norge, Schultz gate 8, Trondheim
Dette er en åpen gruppe og det er bare å møte opp.

OBS/Vivat-kurs 

Når: 8.november. 17.00 – 21.00
Hvor: Sommerveita 4, Trondheim
Kursleder:
Eva Steinkjer
Om kurset: https://vivatselvmordsforebygging.net/oppmerksom-pa-selvmordstanker-ops/
Påmelding: https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse

Program vår 2023

Likepersonssamtaler  
Har du behov for å snakke med noen som har opplevd det samme som deg? Ta kontakt på epost til [email protected] 

Februar:
Sorgstøtte
Mandag 6. feb.  kl.18-20
Batteriet Midt-Norge, Schultz gate 8, Trondheim
Dette er en åpen gruppe og det er bare å møte opp.

Årsmøte
(dato, sted og klokkeslett kommer)
Saksdokumenter gjøres tilgjengelig senest 14 dager før.

Mars:
Sorgstøtte
Mandag 6. mars.  kl.18-20
Batteriet Midt-Norge, Schultz gate 8, Trondheim
Dette er en åpen gruppe og det er bare å møte opp.


April:
Sorgstøtte
Mandag 3. apr.  kl.18-20
Batteriet Midt-Norge, Schultz gate 8, Trondheim
Dette er en åpen gruppe og det er bare å møte opp.

Mai:
Sorgstøtte
Mandag 8. mai.  kl.18-20
Batteriet Midt-Norge, Schultz gate 8, Trondheim
Dette er en åpen gruppe og det er bare å møte opp.

Om oss:
Har du spørsmål vedrørende fylkeslagets aktiviteter/tilbud, tar kontakt på e-post [email protected]
Behov for likepersonsamtaler?