Vil du vite mer om LEVE Sør-Trøndelag og arbeidet vårt, eller trenger du noen å snakke med?

Kontakttelefon: 90126383 - E-post: [email protected]

Åpenhet om selvmord kan være smertefullt. Det kan likevel være en stor lettelse å snakke om det med andre mennesker. Ta gjerne kontakt på epost eller send en sms til kontakttelefonen. Telefonen er imidlertid ikke betjent 24/7.

Vi ønsker å bruke vår erfaring som etterlatte til støtte og nytte for andre i samme situasjon. Vi har taushetsplikt, og du kan være trygg på at det du forteller oss ikke blir fortalt videre.

Ved krise og øyeblikkelig behov for hjelp:

Akutt nødhjelp 113
Kirkens SOS 22 40 00 40
Mental Helses hjelpetelefon 116 123

Ønsker du å støtte LEVE Sør-Trøndelag sitt arbeid?
Kontonummer: 4333 51 52795
Vipps: 613084

Ønsker du å bli en del av LEVE, motta en medlemspakke og bli kontaktet av LEVE Sør-Trøndelag:

 

Bli medlem

Velkommen til LEVE Sør-Trøndelag!

Har du spørsmål vedrørende fylkeslagets aktiviteter/tilbud, tar kontakt med en av oss i styret på e-post [email protected] eller facebooksiden LEVE Sør-Trøndelag.

Vi vil også rette en stor takk til alle som har gitt oss støtte/gaver. Slike bidrag gjør det mulig både å videreføre det betydelige likepersons- og sorgstøttearbeid vi LEVE utøver for etterlatte, samt drive selvmordsforebyggende arbeid.

 

Foto: Ellen Anker Storset

Fylkesleder og kasserer:
Hilde-Carin Storhaug – etterlatt
[email protected], tlf. 952 63 714

Nestleder og sekretær:
Knut Naper Hansson – fagperson

Styremedlem og LEVE ambassadør:
Ole-Birger Svendsgaard – etterlatt

Styremedlem og ungdomskontakt:
Tore Hongshagen Kristoffersen – etterlatt

Styremedlem
Mia H.L.Krafft – etterlatt

Styremedlem
Asle Gauteplass – etterlatt

Styremedlem vara:
Jostein Berg – etterlatt

 

 

Aktivitetsoversikt vår 2023

Likepersonssamtaler  
Har du behov for å snakke med noen som har opplevd det samme som deg? Ta kontakt på kontakttelefonen eller epost til [email protected] 

Februar:
Sorgstøtte
Mandag 27. februar  kl.18.00 – 20.00
Batteriet Midt-Norge, Schultz gate 8, Trondheim
Dette er en åpen gruppe og det er bare å møte opp.

Årsmøte
Tirsdag 28.februar 2023, Batteriet Midt- Norge, Schultz gate 8, Trondheim. Kl 18.00 – 20.00.
Saksdokumenter gjøres tilgjengelig senest 14 februar.

Mars:
Kurs: Oppmerksom på selvmordstanker (Ops) 
Når: 7.mars. 17.00 – 21.00
Hvor: Sommerveita 4, Trondheim (inngang i gata som leder gjennom Stiftsgårdsparken)
Kursleder:
Eva Steinkjer
Om kurset: https://vivatselvmordsforebygging.net/oppmerksom-pa-selvmordstanker-ops/
Påmelding: https://app.checkin.no/event/52239

Sorgstøtte
Mandag 27. mars kl.18.00 – 20.00
Batteriet Midt-Norge, Schultz gate 8, Trondheim
Dette er en åpen gruppe og det er bare å møte opp.


April:
Sorgstøtte

Mandag 24. april kl.18.00 – 20.00
Batteriet Midt-Norge, Schultz gate 8, Trondheim
Dette er en åpen gruppe og det er bare å møte opp.

Mai:
Sorgstøtte

Mandag 29. mai. kl.18.00 – 20.00
Batteriet Midt-Norge, Schultz gate 8, Trondheim
Dette er en åpen gruppe og det er bare å møte opp.

Om oss:
Har du spørsmål vedrørende fylkeslagets aktiviteter/tilbud, tar kontakt på e-post [email protected]