Vil du vite mer om LEVE Buskerud og arbeidet vårt, eller trenger du noen å snakke med?

Kontakttelefon: 97 30 80 55 - E-post: [email protected]

Åpenhet om selvmord kan være smertefullt. Det kan likevel være en stor lettelse å snakke om det med andre mennesker. Vi som betjener kontakttelefonen, er selv etterlatte ved selvmord. Vi ønsker å bruke vår erfaring til støtte og nytte for andre i samme situasjon. Vi har taushetsplikt, og du kan være trygg på at det du forteller oss ikke blir fortalt videre.

Vi som betjener telefonen, er frivillige. Telefonen er derfor ikke betjent hele døgnet. Legg igjen en beskjed eller skriv en sms, så vil vi ringe deg tilbake.

Kontakttelefonen er ikke en krisetelefon. Ved krise og øyeblikkelig behov for hjelp:

Akutt nødhjelp 113
Kirkens SOS 22 40 00 40
Mental Helses hjelpetelefon 116 123

Ønsker du å bli en del av LEVE, motta en medlemspakke og bli kontaktet av LEVE Buskerud:

 

Bli medlem

INFORMASJON OM 2021 KOMMER.

 

MØTEPLASSEN
LEVE Buskerud vil også i vår arrangere månedlig møteplass for etterlatte og berørte ved selvmord.

Årets første treff 2020
Torsdag 30.01. kl. 19.00  arrangerer vi årets første treff i peisestua i Bragernes Menighetshus i Drammen, i Kirkegaten 7 (inngang fra Cappelens gate). Tema for kvelden vil være refleksjon rundt mediefokuset på selvmord i romjulen og inngangen til det nye året.

Årsmøte
Torsdag 27. februar kl. 19.00 har vi årsmøte i samme lokaler. Da velges nytt styre for fylkeslaget.

Vi håper å se dere  på treff i januar og årsmøte i februar.Styret i Leve Buskerud ønsker med dette alle medlemmer riktig godt år 2020 og ser fram til fine sammenkomster med våre medlemmer.


20-årsmarkering i september
I år har LEVE 20 års markering som frivillig organisasjon for etterlatte etter selvmord. I den anledning vil det være en markering i Jakobs kirke i Oslo den 12. september. Mer informasjon om dette finner du på www.leve.no. Dere kan også finne informasjon om LEVE Buskerud på samme nettsidene, søk på Buskerud fylke.

OBS. Arrangementet er flyttet til juni 2021.

 

Våre samlinger er fra kl 19.00 til kl 21.00 hver siste torsdag i måneden. Både datoer og tema kan forandres, så følg med på hjemmesiden vår. Møteplassen går som vanlig av stabelen siste torsdag i måneden i peisestua i Bragenes menighetshus, Kirkegaten 7 (inngang fra Cappelens gate), Drammen.

Alle medlemmer får innbydelser omtrent en uke før arrangementet, enten på e-post eller, hvis de ikke har tilgang til Internett, på vanlig «snail-mail».

Vi har stadig flere titler i vårt lille bibliotek som du kan få låne, og kan også by på gratis forfriskninger.

Vel møtt og ta gjerne noen med deg.
Det er vanskelig å vite når det er best å sende ut en innbydelse, for sendes den for tidlig, vil du lett glemme innbydelsen, og er det for kort tid før, vil du kanskje være opptatt med andre ting. Vi har valgt å sende ut alle datoene ganske tidlig for at du skal kunne «holde av» disse dagene, og så kommer selve innbydelsen rett før.

Ta kontakt:

Styreleder: Ruth-Eline Iversen, 97 30 80 55 [email protected]

Informasjons-ansvarlig: Eva Brekke Voss, 91 18 27 98 [email protected]

 

Vi ser fram til å møte deg og dine på møteplassen i 2019!

 

Lokallaget i Hallingdal – for tiden sovende

Målet med gruppen i Hallingdal er å være hjelp til selvhjelp og danne en nettverksgruppe. Målet er også å samarbeide med aktuelle instanser som f.eks. kriseteam, leger, politi o.s.v. Vi ønsker å spre informasjon om LEVE.

Foto: Ellen Anker Storset

 

LEVE Buskerud:

Vi ønsker å bygge fellesskap for etterlatte ved selvmord, for gjensidig støtte.
Vi ønsker større grad av åpenhet rundt selvmord gjennom kontakt med og påvirkning av media, så det kan bli politisk vilje til å bruke ressurser på forebygging av selvmord samt hjelp til etterlatte.
Vi ønsker å være pådrivere i å forhindre selvmord gjennom kontakt med og påvirkning av relevante fagmiljøer.

Medlemsaktivitet
I inngangen til 2020 ønsker styret i LEVE Buskerud å sette fokus på medlemsaktiviteten i fylket. Vi har et ønske om at dere som medlemmer gir tilbakemeldinger til oss om hva som opptar dere og som vi kunne forsøke å belyse i våre sammenhenger, og hvilke aktiviteter dere mener fylkeslaget bør organisere så DERES behov både for fellesskap og informasjon blir dekket.

Styredeltakelse
Styret ønsker seg aktive medlemmer, og gjerne flere nye styremedlemmer. Noen av oss trekker seg fra styret, og hvis vi skal være levedyktige inneværende år, trenger vi friske krefter til å ta over roret.

Svar oss
Vi har allerede sendt en forespørsel til dere på mobiltelefonen som LEVE Buskerud har; tlf. nr. 97 30 80 55. Svar gjerne på SMS hvis dere har noe på hjertet, eller aller helst på mail. 

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss i LEVE dersom du ønsker å treffe andre etterlatte, eller vil vite mer om det som skjer i LEVE Buskerud.
Trenger du noen å snakke med, ta kontakt med:

Leder: Ruth-Eline Iversen, etterlatt, bosatt Lier
Tlf.: 97 30 80 55
E-post: [email protected]

Informasjonsansvarlig: Eva Brekke Voss, etterlatt, bosatt i Svelvik
Tlf.: 911 82 798
E-post: [email protected]

 

 

 

Funksjon Navn Telefon Mail Hjemsted
Styreleder Ruth-Eline Iversen 97 30 80 55 [email protected] Lierbyen
Informasjons-ansvarlig Eva Brekke Voss 91 18 27 98 [email protected] Svelvik
Kasserer Hanne Merete Haverstad Knudsen 47 30 04 37
Styremedlem

 

Brynhild Oddrunsdottir [email protected] Krokstadelva
Styremedlem

 

Anna Nes 91 85 32 00 [email protected] Kongsberg