Vil du vite mer om LEVE Buskerud og arbeidet vårt, eller trenger du noen å snakke med?

Kontakttelefon: 97 30 80 55 - E-post: [email protected]

Åpenhet om selvmord kan være smertefullt. Det kan likevel være en stor lettelse å snakke om det med andre mennesker. Vi som betjener kontakttelefonen, er selv etterlatte ved selvmord. Vi ønsker å bruke vår erfaring til støtte og nytte for andre i samme situasjon. Vi har taushetsplikt, og du kan være trygg på at det du forteller oss ikke blir fortalt videre.

Vi som betjener telefonen, er frivillige. Telefonen er derfor ikke betjent hele døgnet. Legg igjen en beskjed eller skriv en sms, så vil vi ringe deg tilbake.

Kontakttelefonen er ikke en krisetelefon. Ved krise og øyeblikkelig behov for hjelp:

Akutt nødhjelp 113
Kirkens SOS 22 40 00 40
Mental Helses hjelpetelefon 116 123

Ønsker du å bli en del av LEVE, motta en medlemspakke og bli kontaktet av LEVE Buskerud:

 

Bli medlem

Møteplassen

Våre samlinger er fra kl 19.00 til kl 21.00 hver siste torsdag i måneden. Både datoer og tema kan forandres, så følg med på hjemmesiden vår.

Alle medlemmer får innbydelser omtrent en uke før arrangementet, enten på e-post eller, hvis de ikke har tilgang til Internett, på vanlig «snail-mail».

Vi har stadig flere titler i vårt lille bibliotek som du kan få låne, og kan også by på gratis forfriskninger.

Vel møtt og ta gjerne noen med deg.
Det er vanskelig å vite når det er best å sende ut en innbydelse, for sendes den for tidlig, vil du lett glemme innbydelsen, og er det for kort tid før, vil du kanskje være opptatt med andre ting. Vi har valgt å sende ut alle datoene ganske tidlig for at du skal kunne «holde av» disse dagene, og så kommer selve innbydelsen rett før.

LEVE Buskerud fortsetter med Møteplassen også i 2019. I år skal vi være i Peisestua i Bragenes Menighetshus, 1.etg., Kirkegt. 7, Drammen.


LEVE BUSKERUD 2019
Januar
Når: torsdag 31.01. kl. 19.
Hva: Leder for Brukerrådet i DPS Drammen, Wenche Steenstrup, har mange års erfaring med brukermedvirkning overfor offentlige myndigheter. Dette vil hun dele med oss.

Tema: «Brukermedvirkning versus offentlige myndigheter og brukerorganisasjoner i Buskerud».

Det vil også bli satt av tid til å snakke sammen.

Enkel servering.

 

Februar
Når: Torsdag 28. februar kl. 19.

Hva: Årsmøte. Det skal velges nytt styre i Leve Buskerud, og det blir gjennomgang av økonomien i Buskerudslaget. Det er fint om det kommer innspill til aktiviteter i 2019. Er det noe som du brenner inne med og som du ønsker at Leve Buskerud skal delta i, eller tilby kurs i ? Møt opp og si din mening, eller send oss noen ord.

Enkel servering.

 

Mars
Tid: Torsdag 28. mars 2019 kl. 19 – 20:30

Hva: Møteplassen, NB, NB: denne gang på Kongsberg.

Sted: Kongsberg Helsestasjon, Nansens gate 7, Kongsberg
Tema: «Trygghet og utfordringer som etterlatt etter selvmord». Innledning v/ kommunepsykolog på Kongsberg, Ellen Marie Vanse van Vuuren.

Samtale og enkel servering Det har vært mange selvmord på Kongsberg i senere årene, og vi vil gjerne at de etterlatte skal få tilbud om et fellesskap som har hjulpet mange i LEVE Buskerud.

 

April
Når: Torsdag 25. april

Sted: Bragernes menighetshus.

Hva: Mer info senere.

 

Mai
Når: Torsdag 23. mai (fordi siste torsdag i denne måneden er Kristi Himmelfartsdag) kl. 19 – 21.

Sted: Bragernes menighetshus.

Hva: Foredrag av psykolog ved Modum Bad Oddveig Hellebust.
Tema: Sorg og sorgreaksjoner.

 

Juni
Leve Buskerud arrangerer sommertreff på Blaafarveværket i Modum lørdag 15. juni kl. 12 – 16.
Mer info her: https://leve.no/aktiviteter/sommertreff-pa-blaafarvevaerket-med-leve-buskerud/

 

I juli tar vi fri

 

August
Informasjon kommer..

 

Verdensdagen

  1. September er det eget arrangement i forbindelse med Verdensdagen for selvmordsforebygging. Dette kommer vi tilbake til senere.

 

Oktober
Informasjon kommer..

November
Informasjon kommer..

Desember
Informasjon kommer..

 

Ta kontakt:

Styreleder: Ruth-Eline Iversen, 97 30 80 55 [email protected]

Informasjons-ansvarlig: Eva Brekke Voss, 91 18 27 98 [email protected]

 

Vi ser fram til å møte deg og dine på møteplassen i 2019!

 

Lokallaget i Hallingdal – for tiden sovende

Målet med gruppen i Hallingdal er å være hjelp til selvhjelp og danne en nettverksgruppe. Målet er også å samarbeide med aktuelle instanser som f.eks. kriseteam, leger, politi o.s.v. Vi ønsker å spre informasjon om LEVE.

Foto: Ellen Anker Storset

 

LEVE Buskerud:

Vi ønsker å bygge fellesskap for etterlatte ved selvmord, for gjensidig støtte.
Vi ønsker større grad av åpenhet rundt selvmord gjennom kontakt med og påvirkning av media, så det kan bli politisk vilje til å bruke ressurser på forebygging av selvmord samt hjelp til etterlatte.
Vi ønsker å være pådrivere i å forhindre selvmord gjennom kontakt med og påvirkning av relevante fagmiljøer.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss i LEVE dersom du ønsker å treffe andre etterlatte, eller vil vite mer om det som skjer i LEVE Buskerud.
Trenger du noen å snakke med, ta kontakt med:

Leder: Ruth-Eline Iversen, etterlatt, bosatt Lier
Tlf.: 97 30 80 55
E-post: [email protected]

Informasjonsansvarlig: Eva Brekke Voss, etterlatt, bosatt i Svelvik
Tlf.: 911 82 798
E-post: [email protected]

 

 

 

Funksjon Navn Telefon Mail Hjemsted
Styreleder Ruth-Eline Iversen 97 30 80 55 [email protected] Lierbyen
Informasjons-ansvarlig Eva Brekke Voss 91 18 27 98 [email protected] Svelvik
Kasserer Hanne Merete Haverstad Knudsen 47 30 04 37 [email protected] Vestfossen
Sekretær

 

Monja Østli 47 61 21 41 [email protected] Vikersund
Styremedlem

 

Brynhild Oddrunsdottir [email protected] Krokstadelva
Styremedlem

 

Anna Nes 91 85 32 00 [email protected] Kongsberg