Vil du vite mer om LEVE Buskerud og arbeidet vårt, eller trenger du noen å snakke med?

Kontakttelefon: 97 30 80 55 - E-post: [email protected]

Åpenhet om selvmord kan være smertefullt. Det kan likevel være en stor lettelse å snakke om det med andre mennesker. Vi som betjener kontakttelefonen, er selv etterlatte ved selvmord. Vi ønsker å bruke vår erfaring til støtte og nytte for andre i samme situasjon. Vi har taushetsplikt, og du kan være trygg på at det du forteller oss ikke blir fortalt videre.

Vi som betjener telefonen, er frivillige. Telefonen er derfor ikke betjent hele døgnet. Legg igjen en beskjed eller skriv en sms, så vil vi ringe deg tilbake.

Kontakttelefonen er ikke en krisetelefon. Ved krise og øyeblikkelig behov for hjelp:

Akutt nødhjelp 113
Kirkens SOS 22 40 00 40
Mental Helses hjelpetelefon 116 123

Ønsker du å bli en del av LEVE, motta en medlemspakke og bli kontaktet av LEVE Buskerud?:

Bli medlem

LEVE-treff

August måned er forberedelse til høsten som gir både gleder og utfordringer for oss som etterlatte. Styret i Leve Buskerud inviterer til levetreff også denne høsten i lokalene i Bragenes menighetshus i Drammen, og håper også å få til treff på Kongsberg.

Vi starter med Levetreff siste torsdag i september, altså torsdag den 29.09.22, og som vanlig er klokkeslettet 19.00.

Verdensdagen

Men vi håper å se dere/ deg allerede på VERDENSDAGEN lørdag den 10. september. Da kommer Espen Simonsen som IKKE skal holde sitt vanlige foredrag «Gjør en forskjell», (se nettsiden: www.gjorenforskjell.no). Han skal imidlertid holde et foredrag om livsglede, noe vi alle kan trenge å påminnes. Han er opprinnelig Drammensgutt og gleder seg til å komme «hjem» en tur.

Espen driver «Gjør en forskjell» sammen med kona Bianca.

Nærmere informasjon om arrangementet kommer litt senere.

Gå for LEVE

Noen av dere har kanskje meldt dere på arrangementet» Gå for Leve», initiert av medlemmer fra Leve i Østfold. Arrangementet går av stabelen helgen 26.- 28. august, på Dovre. Den kjente stuntpoet og visesanger Trygve Skaug holder konsert på lørdag, og vår egen kjente prest Odd Eidner holder gudstjeneste i middelalderkirken på søndag. Vi håper du/dere har lyst å være med på dette. Se mer om arrangementet på vår Facebook-side.

Generelt

Våre samlinger er fra kl 19.00 til kl 21.00 hver siste torsdag i måneden. Både datoer og tema kan forandres, så følg med på hjemmesiden vår. Møteplassen går som vanlig av stabelen siste torsdag i måneden i peisestua i Bragenes menighetshus, Kirkegaten 7 (inngang fra Cappelens gate), Drammen.

Alle medlemmer får innbydelser omtrent en uke før arrangementet, enten på e-post eller, hvis de ikke har tilgang til Internett, på vanlig «snail-mail».

Vi har stadig flere titler i vårt lille bibliotek som du kan få låne, og kan også by på gratis forfriskninger.

Vel møtt og ta gjerne noen med deg.
Det er vanskelig å vite når det er best å sende ut en innbydelse, for sendes den for tidlig, vil du lett glemme innbydelsen, og er det for kort tid før, vil du kanskje være opptatt med andre ting. Vi har valgt å sende ut at vi har samlinger siste torsdag hver måned for at du skal kunne «holde av» disse dagene, og så kommer selve innbydelsen rett før.

Ta kontakt:

Styreleder: Monja Skage Østli, tlf 47612141, mail: [email protected]

Informasjons-ansvarlig: Eva Brekke Voss, 91 18 27 98 [email protected]

 Vi ser fram til å møte deg og dine på møteplassen i 2022!

Lokallaget i Hallingdal – for tiden sovende

Målet med gruppen i Hallingdal er å være hjelp til selvhjelp og danne en nettverksgruppe. Målet er også å samarbeide med aktuelle instanser som f.eks. kriseteam, leger, politi o.s.v. Vi ønsker å spre informasjon om LEVE.

LEVE Buskerud:

Vi ønsker å bygge fellesskap for etterlatte ved selvmord, for gjensidig støtte.
Vi ønsker større grad av åpenhet rundt selvmord gjennom kontakt med og påvirkning av media, så det kan bli politisk vilje til å bruke ressurser på forebygging av selvmord samt hjelp til etterlatte.
Vi ønsker å være pådrivere i å forhindre selvmord gjennom kontakt med og påvirkning av relevante fagmiljøer.

Medlemsaktivitet
I inngangen til 2022 ønsker styret i LEVE Buskerud å sette fokus på medlemsaktiviteten i fylket. Vi har et ønske om at dere som medlemmer gir tilbakemeldinger til oss om hva som opptar dere og som vi kunne forsøke å belyse i våre sammenhenger, og hvilke aktiviteter dere mener fylkeslaget bør organisere så DERES behov både for fellesskap og informasjon blir dekket.

Styredeltakelse
Styret ønsker seg aktive medlemmer, og gjerne flere nye styremedlemmer. Når noen av oss trekker seg fra styret, trenger vi friske krefter til å ta over roret og hvis vi skal være levedyktige videre.

Svar oss
Vi har allerede sendt en forespørsel til dere på mobiltelefonen som LEVE Buskerud har; tlf. nr. 97 30 80 55. Svar gjerne på SMS hvis dere har noe på hjertet, eller aller helst på mail. 

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss i LEVE dersom du ønsker å treffe andre etterlatte, eller vil vite mer om det som skjer i LEVE Buskerud.
Trenger du noen å snakke med, ta kontakt med:

Leder: Monja Skage Østli, etterlatt, bosatt i Vikersund.
Tlf.: 47 61 21 41
E-post: [email protected]

Nestleder: Ruth-Eline Iversen, etterlatt, bosatt Lier
Tlf.: 97 30 80 55
E-post:[email protected]

Informasjonsansvarlig: Eva Brekke Voss, etterlatt, bosatt i Svelvik
Tlf.: 911 82 798
E-post: [email protected]

 

 

Funksjon Navn Telefon Mail Hjemsted
Leder Monja Skage Østli 47 61 21 41 [email protected] Vikersund
Nestleder Ruth-Eline Iversen 97 30 80 55 [email protected] Lierbyen
Informasjons-ansvarlig Eva Brekke Voss 91 18 27 98 [email protected] Svelvik
Kasserer Hanne Merete Haverstad Knudsen 47 30 04 37 Mjøndalen
Styremedlem Siv Carina Skibrek 95 41 76 30 [email protected] Drammen
Styremedlem Aksel F. Øhrn 48 04 01 46 [email protected] Åros