Vil du vite mer om LEVE Troms og arbeidet vårt, eller trenger du noen å snakke med?

Kontakttelefon: 997 25 180 - E-post: [email protected]

Åpenhet om selvmord kan være smertefullt. Det kan likevel være en stor lettelse å snakke om det med andre mennesker. Vi som betjener kontakttelefonen, er selv etterlatte ved selvmord. Vi ønsker å bruke vår erfaring til støtte og nytte for andre i samme situasjon. Vi har taushetsplikt, og du kan være trygg på at det du forteller oss ikke blir fortalt videre.

Vi som betjener telefonen, er frivillige. Telefonen er derfor ikke betjent hele døgnet. Legg igjen en beskjed eller skriv en sms, så vil vi ringe deg tilbake.

Kontakttelefonen er ikke en krisetelefon. Ved krise og øyeblikkelig behov for hjelp:

Akutt nødhjelp 113
Kirkens SOS 22 40 00 40
Mental Helses hjelpetelefon116 123

Du er velkommen til å tegne medlemsskap i LEVE. Ved innmelding vil du motta en medlemspakke fra LEVE, samt bli kontaktet av LEVE Troms via epost.

Ønsker du å gi oss en gave/donasjon i anledning gravferd kan dette gjøres via konto nr. 4760 17 39735 eller Vipps nr. 774781

 

Bli medlem

Vi har som mål å arrangere LEVE-treff både i Harstad og Tromsø for 2023.

LEVE-treff er uforpliktende tilbud der du får møte andre etterlatte. For å kunne delta må man være en etterlatt/berørt til noen som har tatt sitt eget liv. Om det er mange år siden du mistet, eller om det er nylig har ingen betydning for å delta på LEVE-treff. En etterlatt kan være et familiemedlem, tanter/onkler/søskenbarn, nær venn/kollega. Vi ønsker å skape en god og positiv atmosfære for dere som kommer, og det er alltid servering av kaffe og litt å bite i. En trenger ikke være medlem i LEVE for å kunne delta på LEVE-treff.

Likepersontjeneste

En likeperson i LEVE har selv opplevd å miste noen, og ønsker å være til hjelp for dem som har opplevd det tilsvarende. Likepersoner har gjennomgått kurs i likepersonsarbeid og har støtte av en fagveileder. Ønsker du å snakke med noen, ta gjerne ta kontakt med oss i fylkeslaget eller LEVE sentralt.

Likepersoner i LEVE Troms:
Lise Kristensen (Målselv) – mistet sønn. Tlf.nr. 947 92 707
Beate Losvik (Harstad) – mistet søster. Tlf.nr. 997 25 180
Kurt Holterman (Harstad) – mistet kone. Tlf.nr. 957 68 588Jeanette Heggertveit (Senja) – mistet forelder. Tlf.nr. 958 34 547
Ruth Eili Ruud (Nordreisa i Nord-Troms) – mistet mannen. Tlf.nr. 900 88 015

Vi som betjener telefonen, er frivillige. Telefonene er derfor ikke betjent hele døgnet. Legg igjen en beskjed eller skriv en sms, så vil vi ringe deg tilbake.

Dato og mer informasjon om LEVE-treff vil kommer på denne siden, samt på facebooksiden vår:

https://www.facebook.com/LEVETroms (åpen gruppe for alle etterlatte)

Foto: Magnus Beyer Brattli/ DNT

Vil du vite mer om LEVE Troms og arbeidet vårt, eller trenger du noen å snakke med?

Kontakttelefon/fylkesleder: Beate Losvik, tlf 99 72 5180

E-post: [email protected]

Styret i LEVE Troms består av 6 personer, kvinner og menn i alder 29 – 63 år. Vi har alle mistet en nær til selvmord, og ønsker å bruke våre erfaringer til støtte og nytte for andre i samme situasjon. Åpenhet om selvmord kan være smertefullt, vi har erfart at det likevel kan være stor lettelse å få snakke om det med andre. Vi tilbyr både Leve-Treff og Likepersonssamtaler.

Hva er en Likeperson?
Likepersoner er en av grunnpilarene i LEVE, og et viktig og landsomfattende tilbud til etterlatte etter selvmord. En Likeperson er en som selv er etterlatt etter selvmord, vedkommende stiller som frivillig i organisasjonen og er kurset i å gjennomføre Likepersonsamtaler. Innholdet i samtalene deles ikke med andre, annet enn generell info for føring av statistikk i LEVE (eks hvilket fylke, samtale med mann/kvinne, alder, tap av datter/sønn/mor/far osv. mao kun generelle opplysninger).

Vi vet av erfaring at mange etterlatte og berørte opplever det som godt å kunne snakke med en Likeperson, en som er “i samme båt”. En Likepersonsamtale kan etter avtale foregå via tlf, digitalt, eller ved møtested. I Troms fylke har vi tre Likepersoner pr dags dato. To bor i sør-Troms, en bor i midt-fylket. Det kan også være muligheter for at en Likeperson kan treffes i Tromsø etter avtale.

Kontakt oss:
Du kan ringe, eller sende mail. Du vil bli møtt av fylkesleder som også er etterlatt, og har kurs i Likepersonsarbeid. Hun vil sette deg i kontakt med en annen Likeperson om det skulle bli aktuelt, eventuelt tipse om uformell samtale med en annen i styret. LEVE Troms drives frivillig, får du ikke kontakt med det samme, vil du bli kontaktet så snart det blir mulighet for det.

Det er viktig å vite at kontakttelefonen vår er ikke en krisetelefon. Ved krise og øyeblikkelig behov for hjelp, ring:

Akutt nødhjelp 113
Kirkens SOS 22 40 00 40
Mental Helses hjelpetelefon 116 123

Du er velkommen til å tegne medlemsskap i LEVE. Ved innmelding vil du motta en medlemspakke fra LEVE, samt bli kontaktet av LEVE Troms via epost.

Ønsker du å gi oss en gave/donasjon i anledning gravferd kan dette gjøres via konto nr. 4760.17.39735 eller via Vipps nr. 774781

PS! Medlemmer fra andre fylkeslag kan delta på arrangementene våre. Både i Nordland, Troms og Finnmark kan det pga avstander være lettere å reise til nærmeste by/sted i nabofylket, enn å reise til nærmeste by/sted innenfor eget fylke. Du er velkommen uansett!

 

Beate Losvik Styreleder 
Kurt Holterman Nestleder
Vivi Fredriksen  Økonomiansvarlig
Johnny Fredriksen Styremedlem
Henrik Stangnes Ungdomskontakt
Kristin Fredriksen Varamedlem
Lise Kristensen Varamedlem