LEVE mottar jevnlig tilskudd fra flere støttespillere.

Helsedirektoratet
LEVE mottar årlig drifts- og aktivitetstilskudd fra Helsedirektoratet som bruker- og pårørendeorganisasjon innen psykisk helse og rus. Tildelingssum er ikke fast. LEVE søker hvert år om driftsmidler, basert på aktivitet i foregående år, samt planlagt aktivitet for det kommende året. Helsedirektoratet støtter også LEVEs nasjonale markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september, under tilskuddsordningen Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading. Søknadsprosess er den samme som for driftsmidler. Helsedirektoratet gir også støtte til ulike selvstendige prosjekter.

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering
Siden LEVE ble stiftet i 1999, har Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering bidratt med støtte til flere viktige prosjekter, bl.a. LEVEs første informasjonsprosjekt i oppbyggingsfasen, en studie blant unge etterlatte ved selvmord og et organisasjonsprosjekt for etableringen av Unge LEVE.

Stiftelsen Scheibler
Stiftelsen Scheibler har også bidratt med viktig prosjektstøtte siden LEVEs etablering. Spesielt har stiftelsen gitt støtte til ungdomssamlinger for Unge LEVE.

I tillegg har LEVE mottatt viktig støtte fra Gjensidigestiftelsen, Fritt Ord og andre, til mindre prosjekter og delfinansiering av arrangementer o.l.