Våre støttespillere

Mann som sitter inne i en blomst. Holdes og støttes av blomst/arm. Illustrer vekst/støtte. Vi kan redde liv hver dag.
Bildet viser løv i sterkt sollys. Luset trenger gjennom.
En ung kvinne og en mann holder rundt hverandre med ryggene til kamera. De utstråler samhørighet og felleskap, omsorg.

Vi takker våre støttespillere som er avgjørende for LEVEs arbeid

LEVE mottar årlig drifts- og aktivitetstilskudd fra Helsedirektoratet som bruker- og pårørendeorganisasjon innen psykisk helse og rus. Tildelingssum er ikke fast.

LEVE søker hvert år om drifts- og aktivitetsmidler, basert på aktivitet i foregående år, samt planlagt aktivitet for det kommende året.

Helsedirektoratet støtter også LEVEs nasjonale markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.

Synes du det bør gjøres mer for å forebygge selvmord?

Dette er noe vi jobber for - hver dag. Du kan bidra til å styrke stemmen vår ved å bli medlem i LEVE