Ambassadør

Selvmord kan oppleves som et svært vanskelig og berørende tema som sjeldent blir snakket om. Men å snakke om selvmord på en trygg og omsorgsfull måte bidrar til at stigma og tabu omkring temaet langsomt fjernes. Mindre stigmatisering gjør det lettere for alle å be om og få hjelp.

stöd_AradGolanColl

LEVE har frivillige ambassadører som arbeider for å fremme LEVEs visjon i sitt lokalmiljø. En ambassadører kan holde presentasjoner, stå på stand, engasjere seg i lokalt planarbeid, skrive i media, delta på konferanser osv. Arbeidet gjøres frivillig og vederlagsfritt, men pengegaver til LEVE er alltid kjærkomne og mottas med takk.

Tilbud: Gratis presentasjon «Hvorfor skal vi snakke om selvmord?» 45 minutter. Målgruppe: Alle over 18 år.

Få kontakt med din lokale LEVE Ambassadør ved å skrive til [email protected]