Til deg som er likeperson

Her finner du ressurser og informasjon til rollen som likeperson i LEVE.

Illustrasjon av en hånd som holder oppe en mann som sitte alene. Et bilde på at vi som samfunn kan redde liv hver dag.
To personer går sammen på tur, side om side, med staver i hendene og sekk på ryggen

For deg som likeperson

Oppfølging av likepersoner

Alle likepersoner i LEVE har en likepersonsveileder som er knyttet til sitt fylkeslag. Denne veilederen er en fagperson som man kan henvende seg til for råd og veiledning.

Likepersonsveilederen samler alle likepersonene i fylkeslaget for en årlig felles samling, med veiledning og diskusjon.  Likepersonene får tilbud om oppfølgingskurs fra LEVE sentralt annethvert år.

Oppfølgingen av likepersoner og likepersonsveiledere skjer ut ifra LEVEs oppfølgingsplan. Du kan lese oppfølgingsplanene i sin helhet i lenken under.

Ressurser

Blant ressursene under kan du som er likeperson finne relevant informasjon i form av fagartikler, boktips, videoer m.m.

For deg som er likepersonveileder

Å være likepersonsveileder:

En likepersonsveileder er en fagperson som har en støttefunksjon for LEVEs likepersoner. Alle fylkeslag har egne likepersonsveiledere. Likepersonene kan henvende seg til sin veileder for å få råd og veiledning. Likepersonsveilederen har også som oppgave å samle alle likepersonene i sitt fylke til treff, for felles veiledning, påfyll og diskusjoner.

Oppfølging av likepersonsveiledere:

– Alle likepersonsveiledere har en egen fagveileder ved RVTS senteret i sin region (Nord, Midt, Øst, Vest og Sør).
– Likepersonsveilederen kan henvende seg til sin fagveileder når man har behov for veiledning og støtte.
– Oppfølgingen av likepersoner og likepersonsveiledere skjer ut ifra LEVEs oppfølgingsplan. Du kan lese oppfølgingsplanene i sin helhet her: Oppfølgingsplan for likepersoner og likepersonsveiledere i LEVE

Veilederhefte for likepersonsveiledere:

Veilederen for likepersonsveiledere er utarbeidet av Gry Bruland Vråle i samarbeid med LEVE. Det er et hefte med informasjon, tips og faglig påfyll som likepersonsveilederne kan støtte seg på i sin veilederoppgave. Les veilederen i sin helhet her: Veilederhefte

Illustrasjon hvor en kvinne sitter nederst på et stjerneskudd. Illustrerer vekst og håp. Vi har ingen flere å miste i selvmord.

Målet vårt er å bygge et fellesskap for oss som har mistet noen ved selvmord, være et kontaktpunkt og skape et miljø som oppleves trygt.