Kandidater til Olafprisen 2019

Olafprisen tildeles som en anerkjennelse til en person som har bidratt med særlig innsats innen kunnskapsformidling, forskning, eller annet vitenskapelig arbeid, for å forebygge selvmord blant barn og unge. Prisen deles ut hvert år i forbindelse med markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.   LEVE søker nå kandidater til Olafprisen 2019. Kjenner du til en…

Publisert: 15. april 2019

Olafstiftelsen1

Olafprisen tildeles som en anerkjennelse til en person som har bidratt med særlig innsats innen kunnskapsformidling, forskning, eller annet vitenskapelig arbeid, for å forebygge selvmord blant barn og unge. Prisen deles ut hvert år i forbindelse med markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.

 

LEVE søker nå kandidater til Olafprisen 2019. Kjenner du til en person som fortjener en slik anerkjennelse?

Et fagutvalg ledet av Anita Johanna Tørmoen, PhD og førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) ved UiO, forestår innstillingsarbeidet av kandidater.

Forslag til kandidater med navn på kandidaten, kort begrunnelse og navn på forslagstiller kan sendes på e-post til: [email protected]. Frist: 6. juni 2019.

 

Mer om Olafprisen

Olafprisen ble etablert i 2011 av Stiftelsen Olafs Minnefond og har vært delt ut hvert år siden. Prisen har fått navn etter Olaf, en 19 år gammel gutt som brått og uventet tok sitt eget liv i 2011. Olafs foreldre opprettet hedersprisen i sin sønns navn for å sette fokus på selvmordsforebygging. I 2017 ble ansvaret for prisutdelingen overdratt til LEVE.

Olafprisen består av en spesiallaget bronsestatue og et diplom.

 

For mer informasjon om Olafprisen kan du kontakte generalsekretær i LEVE, Terese Grøm.

E-post: [email protected]/ mobil 95 12 88 50.