LEVE ØNSKER VEILEDERE FOR LIKEPERSONER

LEVEs likepersonstjeneste har fått et godt feste over hele landet, gjennom frivillige i fylkeslagene. Likepersonenes oppgave er å ha samtaler med mennesker som opplever å miste en nær person ved selvmord. Samtaler kan skje på telefon, på kafemøter eller andre arenaer, slik som hjemmebesøk hos familier. LEVE jobber nå med å utvide og styrke kursundervisningen…

Publisert: 14. august 2019

veiledere_likeperson_LEVE

LEVEs likepersonstjeneste har fått et godt feste over hele landet, gjennom frivillige i fylkeslagene. Likepersonenes oppgave er å ha samtaler med mennesker som opplever å miste en nær person ved selvmord. Samtaler kan skje på telefon, på kafemøter eller andre arenaer, slik som hjemmebesøk hos familier. LEVE jobber nå med å utvide og styrke kursundervisningen for sertifisering av likepersoner, inkludert selvmordsforebyggende kurs gjennom VIVAT. Hensikten er å styrke den enkelte i likepersonrollen, gjennom å gi større trygghet og mer kunnskap. Alle likepersoner i LEVE er selv selvmordsetterlatte.

Hver likeperson skal ha en veileder de kan kontakte på telefon for eventuell sparring eller «debrief» etter en likepersonsamtale. I tillegg er målet, om geografisk mulig, at veileder samler fylkets likepersoner til et felles møte en eller to ganger i året. Mange veiledere har vært i rollen i flere år. En del av disse ønsker nå å gi rollen over til nye veiledere.

Målet er en veileder i hvert fylke. LEVE ønsker derfor kontakt med fagpersoner som kunne tenke seg å bidra som veileder for LEVEs likepersoner i sitt fylke, fra høsten 2019. Fortrinnsvis søker vi fagpersoner med erfaring/kompetanse fra psykisk helse/psykiatri/psykososialt arbeid/sorg, krise o.l. Veiledere for likepersoner vil også kurses. Det ytes et lite årlig honorar for oppdraget.

Om dette vekker interesse, vær velkommen til å kontakte LEVE for å høre mer om veilederrollen. Kontakt generalsekretær i LEVE, Terese Grøm, på mobil 95128850 eller epost: [email protected].