Vil du være med på forskning?

Jeg holder på med å skrive master og ønsker å forske nærmere på sammenhengen mellom ritualer og sorg, med problemstillingen: «Er det en sammenheng mellom ritualer og mestring av sorg?» Hvordan opplever en deltakelse i ulike ritualer rundt dødsfall av nære personer? Er du ung-voksen som kan se tilbake på hendelsen som skjedde noen år…

Publisert: 05. mai 2020

hands-1838659_1920

Jeg holder på med å skrive master og ønsker å forske nærmere på sammenhengen mellom ritualer og sorg, med problemstillingen: «Er det en sammenheng mellom ritualer og mestring av sorg?»

Hvordan opplever en deltakelse i ulike ritualer rundt dødsfall av nære personer? Er du ung-voksen som kan se tilbake på hendelsen som skjedde noen år tilbake i tid, for å kunne reflekter over hvordan du opplevde det og i ettertid kunne reflektere hvordan det påvirket mestring av sorg.

For å få en geografisk bredde, med ulike erfaringer representert har bla. organisasjonen LEVE blitt kontaktet, og dette er et spørsmål til deg om du har mulighet til å delta, dersom du er over 22 år og har opplevde å miste noen i ungdomstiden.

De som ev. vil være med vil jeg intervjue i disse “coronatider” på Skype/Teams. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvilke ritualer som begravelse osv knyttet til dødsfall og hvordan han/hun opplevde det å delta i disse. Det blir tatt opp lydopptak av hele intervjuet. Du vil anonymiseres slik at ingen skal kunne gjenkjenne deg.

Det er MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, er ansvarlig for prosjektet. Prosjektet er godkjent av NSD. 

Sorg kan bli lettere å bære jo flere ganger du deler den er manges erfaring. Ønsker du å delta kan du ta kontakt med Inger Håøy Braa, tlf 99 32 36 95 [email protected]