Økt satsing på forebygging av selvmord i LEVE 

“Foreningens formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord og å bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.” Ivaretakelse av selvmordsetterlatte er et viktig forebyggende tiltak – der er vi gode allerede. LEVE har imidlertid et potensial i å satse på flere typer forebyggende tiltak i praksis. Økt satsing på…

Publisert: 09. mai 2022

Generalsekretær i LEVE, Knut Harald Ulland, og Nina Danielsen i ELPIS, er klare for å forene kreftene i arbeidet med selvmordsforebygging. Foto: Ellen Anker Storset

“Foreningens formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord og å bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.”

Ivaretakelse av selvmordsetterlatte er et viktig forebyggende tiltak – der er vi gode allerede. LEVE har imidlertid et potensial i å satse på flere typer forebyggende tiltak i praksis.

Økt satsing på forebygging i LEVE – vedtatt av landsstyret i møte 27 april

Stiftelsen ELPIS er allerede en aktør på forebyggingsfeltet, med nære relasjoner til LEVE. Nestleder i landsstyret i LEVE, Ingvild Kjørrefjord, er styreleder i ELPIS. Styremedlem i LEVE, Nina Danielsen er daglig leder i ELPIS. Med den nære relasjonen og felles fokus, ser vi potensialet i å samle kreftene og ressursene i én organisasjon i stedet for at to aktører som ELPIS og LEVE skal jobbe mot samme målgrupper og med samme formål, fra hver sin kant. Målet er at LEVE skal bli en sentral aktør i arbeidet med selvmordsforebygging i Norge.  

Prøveprosjekt fra 1. august

Dette er bakgrunnen for at daglig leder i stiftelsen ELPIS Selvmordsforebygging, Nina Danielsen, går inn i LEVE med tilhørende ressurser, prosjekter og nettverk i et midlertidig engasjement på ett år fra 1. august. Dette blir et prøveprosjekt hvor alt arbeidet vil foregå under LEVEs navn. Om situasjonen ikke fungerer tilfredsstillende for begge parter, vil arbeidet fortsette videre på hver sin kant etter ett år. 

Generalsekretær i LEVE, Knut Harald Ulland, ser fram til å samarbeide med Nina Danielsen og få en ny ressurs på selvmordsforebygging inn i sekretariatet i LEVE:   

Nina har flere års erfaring fra det selvmordsforebyggende arbeidet og har god forståelse for selvmordsforebygging i kraft av etterlattes stemme. Med hennes erfaring og engasjement vil LEVE umiddelbart kunne arbeide pro-aktivt innen selvmordsforebygging.  

 Nina Danielsen, nå Leder for forebyggingsarbeidet i LEVE sier: 

LEVE har i det siste bidratt til at selvmordsproblematikk er blitt satt på dagsordenen i Norge. Jeg er spent på dette prøveprosjektet, for ved å forene kreftene våre i en organisasjon vil vi kunne bli enda mer sett, enda mer hørt, og kanskje redde flere liv.

Generalsekretær i LEVE, Knut Harald Ulland, og Nina Danielsen i ELPIS, er klare for å forene kreftene i arbeidet med selvmordsforebygging i LEVE. Foto: Ellen Anker Storset