Hvert år er det ca. 10.000 etterlatte etter selvmord i Norge. LEVEs likepersonsarbeid og sorgstøtte for denne gruppen er effektivt selvmordsforebyggende arbeid i praksis. LEVE er avhengig av midler fra statsbudsjettet for å holde sorgstøttearbeidet i gang.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, varsler regjeringen at de planlegger å redusere tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner med 40,6 millioner kroner. 

Generalsekretær i LEVE, Knut Harald Ulland, forteller at dette kommer på toppen av at en rekke frivillige organisasjoner ikke lenger er øremerket i statsbudsjettet og er forventet å søke på de samme midlene.  – Å redusere innsatsen i det praktiske og konkrete selvmordsforebyggende arbeidet er ikke i tråd med regjeringens plan for selvmordsforebygging og nullvisjonen for selvmord i Norge, understreker han.

Ulland minner samtidig om den rollen LEVE har: – Vår medlemsmasse og våre fagerpersoner sitter på dyrekjøpt erfaring og kunnskap om forebygging av selvmord. Disse erfaringene er viktige i det videre arbeidet med handlingsplanen. 

For å sikre effektivt selvmordsforebyggende arbeid ber derfor LEVE om at den varslede reduksjonen i tilskuddsordningen på 40,6 millioner til frivillige og ideelle organisasjoner strykes.Tilbake