Styrket selvmordsforebygging og statsbudsjettet 2023

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, varsler regjeringen at de planlegger å redusere tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner med 40,6 millioner kroner.  Generalsekretær i LEVE, Knut Harald Ulland, forteller at dette kommer på toppen av at en rekke frivillige organisasjoner ikke lenger er øremerket i statsbudsjettet og er forventet å søke på de…

Publisert: 13. oktober 2022

Portrett av genreralsekretær i LEVE, Knut Harald Ulland

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, varsler regjeringen at de planlegger å redusere tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner med 40,6 millioner kroner. 

Generalsekretær i LEVE, Knut Harald Ulland, forteller at dette kommer på toppen av at en rekke frivillige organisasjoner ikke lenger er øremerket i statsbudsjettet og er forventet å søke på de samme midlene.  – Å redusere innsatsen i det praktiske og konkrete selvmordsforebyggende arbeidet er ikke i tråd med regjeringens plan for selvmordsforebygging og nullvisjonen for selvmord i Norge, understreker han.

Ulland minner samtidig om den rollen LEVE har: – Vår medlemsmasse og våre fagerpersoner sitter på dyrekjøpt erfaring og kunnskap om forebygging av selvmord. Disse erfaringene er viktige i det videre arbeidet med handlingsplanen. 

For å sikre effektivt selvmordsforebyggende arbeid ber derfor LEVE om at den varslede reduksjonen i tilskuddsordningen på 40,6 millioner til frivillige og ideelle organisasjoner strykes.