Olafprisen – en pris for de unge. En pris på liv og død

Oppfordringen kommer fra Anita Johanna Tørmoen som er leder for fagutvalget som innstiller en mottaker til prisen. Hun er til daglig PhD og førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og- forebygging (NSSF) ved Univeristetet i Oslo. Nå forteller hun om bakgrunnen for prisen: – Olafprisen har fått navn etter Olaf, en 19 år gammel gutt…

Publisert: 27. april 2023

Lyset du treng finst...-2

Oppfordringen kommer fra Anita Johanna Tørmoen som er leder for fagutvalget som innstiller en mottaker til prisen. Hun er til daglig PhD og førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og- forebygging (NSSF) ved Univeristetet i Oslo. Nå forteller hun om bakgrunnen for prisen:

– Olafprisen har fått navn etter Olaf, en 19 år gammel gutt som brått og uventet tok sitt eget liv i 2011. Olafs foreldre opprettet hedersprisen samme år i sin sønns navn for å sette fokus på selvmordsforebygging blant unge.

Hun forteller videre om arbeidet i fagutvalget for prisen:

– Det er ønsket å beholde søkelyset på unge i denne prisen. Unge er i en sårbar fase i livet og en gruppe hvor vi ser at forekomsten av selvmord øker. Det å ha en egen dedikert hedersbetegnelse og pris til personer som enten driver med forskning, forebygging eller formidling rundt hva unge mennesker trenger, det er viktig. Hva er det samfunnsstrukturer gjør med unge, versus intervensjoner og hjelp når det trengs?  Alt dette ønsker vi at fagmiljøene skal fortsette å lære mer om og dette ønsker vi å stimulere med denne prisen.

Mest mulig kunnskap om selvmord hos unge

Hun forsetter: – Det er ingen som tar livet sitt uten at det butter på en aller annen måte. Selvmord hos unge mennesker henger sammen med noe, som for alle andre grupper. Vi er opptatt av å få mest mulig kunnskap om hvilke faktorer som påvirker unge og hvordan vi kan intervenere når det trengs.

Anita Johanna Tørmoen er leder for fagutvalget som innstiller en mottaker til prisen. Hun er til daglig PhD og førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og- forebygging (NSSF) ved Univeristetet i Oslo.

Denne prisen er spesielt viktig fordi vi ser enorme endringer i oppvekstsvilkår for unge mennesker i dag: Vi vet om økt problemer rundt mental helse, økt bruk av sosiale medier uten at vi kan nok om konsekvensene av bruken, i tillegg vi ser betydelig utbredelse av selvskading i tilknytning til bruk av sosiale medier. Samtidig vet vi at behandlingsapparat og førstelinje strever med å nå gutter og unge menn. Dette er jo faktisk en pris på liv og død, sier Anita. Forskning på unge og selvmord og hva som utgjør en forskjell er viktig.

Som nevnt deles Olafprisen ut til en person som har utmerket seg innen kunnskapsformidling, forskning eller annet opplysningsarbeid for å forebygge selvmord blant barn og unge. Her er det viktig at vi ikke glemmer de kliniske miljøene som forebygger selvmord hver dag, understreker Anita.

Slik nominerer du
Enkeltpersoner og organisasjoner kan nominere aktuelle kandidater via denne lenken. Frist for å nominere kandidater er fredag 2. juni.

Fagutvalget innstiller prismottaker. Fagutvalget består av personer med kompetanse innen feltene suicidologi/etikk, samt en representant fra LEVE. Nåværende fagutvalg ledes av Anita Johanna Tørmoen, PhD og førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og- forebygging (NSSF) ved UiO. Øvrige medlemmer i fagutvalget er: Anette Fjeldstad, PhD og spesialist i barne og ungdomspsykiatri, Kari Rekdal, LEVE og Per Arne Kalbakk, etikkredaktør i NRK, samt styreleder i Unge LEVE, Andrea Stenseth.

Kriterier for prisen
  • Prisen deles ut etter en helhetlig vurdering.
  • Prismottaker utmerket seg innen kunnskapsformidling, forskning eller annet opplysningsarbeid for å forebygge selvmord blant barn og unge.
  • Prismottakers arbeid skal være i tråd med LEVEs formål og verdier.*
  • Prismottakers arbeid skal være i tråd med forskningsetiske krav og/eller god etisk praksis.
Prisutdeling på Deichman Bjørvika

Prisen deles ut på LEVEs årlige selvmordsforebyggende seminar i forbindelse med markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging. I år skjer dette 5. september under et seminar på Deichman Bjørvika. Følg med på leve.no eller vår Facebook for påmelding og mer informasjon.

*LEVEs formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord, og å bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.
LEVEs verdier er åpenhet, fellesskap og samfunnsengasjement