Regjeringen har vedtatt en nullvisjon for selvmord, men vi trenger en sterkere satsning på selvmordsforebygging. Derfor har Vivat, Nordland fylkeskommune, Mental Helse og LEVE opprettet en underskriftskampanje som vil gå i sosiale medier gjennom sommeren. Underskriftene blir overlevert kunnskapsminister Tonje Brenna under Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september. Gjør stemmen vår sterkere, signer i dag.

Følg denne lenka for å signere oppropet!

Målet er at:

• Ansatte i grunn- og videregående skole skal gjennomgå opplæring i selvmordsforebygging.

• Unge skal motta opplæring om selvmordsforebygging i skolen gjennom kunnskapsbaserte program med dokumentert effekt.

• Forebygging av selvmord skal inngå i all utdanning av personer som gjennom sitt yrke eller sin rolle kan komme i kontakt med mennesker med selvmordstanker.

Tusen takk for din underskrift og for at du hjelper oss med å skape blest om denne viktige saken!

 

Tilbake