Møte med Den norske kirke

Denne uken møttes representanter fra LEVE og Den norske kirke til samtaler rundt hvordan vi kan samarbeide for større åpenhet og mindre skam knyttet til selvmord i Norge. Preses i Bispemøtet, Olav Fyske Tveit, vil ta dette temaet videre med sine kollegaer i Bispemøtet. Samtidig vil Den norske kirke og LEVE fortsette samtaler for å…

Publisert: 29. september 2023

Fra et møte med kirken høsten 2023 hvor vi snakket om videre framdrift og samarbeid.

Denne uken møttes representanter fra LEVE og Den norske kirke til samtaler rundt hvordan vi kan samarbeide for større åpenhet og mindre skam knyttet til selvmord i Norge. Preses i Bispemøtet, Olav Fyske Tveit, vil ta dette temaet videre med sine kollegaer i Bispemøtet.

Samtidig vil Den norske kirke og LEVE fortsette samtaler for å identifisere områder vi kan jobbe sammen på – både for å styrke arbeidet for etterlatte etter selvmord, men også for å styrke det selvmordsforebyggende arbeidet i landet vårt. 

 

Foran fra venstre seksjonsleder for diakoni og samfunn, Wenche Fladen Nervold, generalsekretær i LEVE, Knut Harald Ulland og preses i Bispemøtet, Olav Fyske Tveit. Bak fra venstre: leder i LEVE forebygging, Nina Danielsen og teologisk rådgiver for Bispedømmemøtet, Thomas Berbom.