Denne uken møttes representanter fra LEVE og Den norske kirke til samtaler rundt hvordan vi kan samarbeide for større åpenhet og mindre skam knyttet til selvmord i Norge. Preses i Bispemøtet, Olav Fyske Tveit, vil ta dette temaet videre med sine kollegaer i Bispemøtet.

Samtidig vil Den norske kirke og LEVE fortsette samtaler for å identifisere områder vi kan jobbe sammen på – både for å styrke arbeidet for etterlatte etter selvmord, men også for å styrke det selvmordsforebyggende arbeidet i landet vårt. 

 

Foran fra venstre seksjonsleder for diakoni og samfunn, Wenche Fladen Nervold, generalsekretær i LEVE, Knut Harald Ulland og preses i Bispemøtet, Olav Fyske Tveit. Bak fra venstre: leder i LEVE forebygging, Nina Danielsen og teologisk rådgiver for Bispedømmemøtet, Thomas Berbom.

Tilbake