Kirken vil bidra til å forebygge og redusere stigmaet knyttet til selvmord

- Selvmord er fortsatt et skambelagt tema i samfunnet vårt, og der har kirka et historisk ansvar, har styreleder i LEVE, Petter Eide, uttalt til Vårt Land. Under LEVEs landsmøte i fjor ble kirken oppfordret til en rekke tiltak.

Publisert: 20. februar 2024

Bilde av et kirkespir mot blå himmel
Nå tar biskopene i Den norske kirke grep og nedsetter en arbeidsgruppe som skal se på kirkens forhold til selvmord. De uttaler i den anledning: “Bispemøtet vi ta del i arbeidet med å forebygge selvmord, endre holdninger og redusere stigmaet knyttet til selvmord.”

Arbeidsgruppen skal se nærmere på følgende forhold:

– Den norske kirkes forhold til selvmord gjennom en historisk, etisk og teologisk tilnærming.
– Hvordan kirken i samarbeid med andre aktører kan være med på forebygge, endre holdninger og bygge ned stigmaet knyttet til selvmord i samfunnet.
– Hvordan kirken kan bidra til økt kompetanse på dette feltet.
Fra et møte med kirken høsten 2023 hvor vi snakket om videre framdrift og samarbeid.

Foran fra venstre seksjonsleder for diakoni og samfunn, Wenche Fladen Nervold, generalsekretær i LEVE, Knut Harald Ulland og preses i Bispemøtet, Olav Fyske Tveit. Bak fra venstre: leder i LEVE forebygging, Nina Danielsen og teologisk rådgiver for Bispedømmemøtet, Thomas Berbom.