La lyset ditt brenne

La lyset brenne, ikke la det slukke. Pass på at ingenting kveler flammen, for dette er kilden til evig liv. Dette enkle lyset er hele ditt liv, så pass på at det brenner hele tiden, og aldri, aldri slukker. Hvis det slukker, slukker alt, så la det lyse og lyse for alltid. La det aldri…

Publisert: 10. mars 2024

Ett levende lys er tent og brenner

La lyset brenne,
ikke la det slukke.
Pass på at ingenting
kveler flammen,
for dette er kilden
til evig liv.
Dette enkle lyset
er hele ditt liv,
så pass på at det
brenner hele tiden,
og aldri, aldri slukker.
Hvis det slukker,
slukker alt,
så la det lyse
og lyse for alltid.
La det aldri slukke,
ikke la noe lys dø.
La det leve.
Leve og leve for alltid
…som du og jeg.

– Christine Zimmer