Om pappanettverket i LEVE Oslo

Pappanettverket er et tilbud og samlingssted for menn som har mistet barn i selvmord.

Publisert: 10. mars 2024

Illustrasjon hvor en mann bærer en bør av tunge tårer

Vi arrangerer  åpne møter tre ganger i halvåret, lokalisert sentralt i Oslo. Disse møtene innledes med et foredrag etterfylt med god tid til samtale og refleksjoner. Møtene føres i en lett og uformell form, med full fortrolighet mellom deltakerne.

Nettverket gir deg en mulighet til å treffe en annen pappa i samme situasjon for samtale etter dine ønsker og behov. Vårt mål er å utveksle erfaringer og inspirere til håp. Håp om at livet blir bra igjen, selv om det aldri blir det samme.

Vår erfaring er at selvmordsetterlatte har stort utbytte av å møte andre som har opplevd det samme. Vi opplever at mange menn opplever styrke i å samles bare menn for samtale og refleksjon på egne premisser.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt via [email protected].

Du finner oss også i denne Facebookgruppen.