Laster Arrangementer

| LEVE, Unge LEVE

Fagdag i skriving og fortelling som redskaper i sorgstøttearbeid

VID vitenskapelige høgskole og Sorgstøttealliansen inviterer til en fagdag hvor studenter, fagpersoner, likepersoner og etterlatte vil få mulighet til å motta kunnskap, og lytte til erfaringer med skriving og fortelling som redskaper i sorgstøttearbeid. LEVE er en del av Sorgstøttealliansen, og vi ønsker derfor å fremme denne flott fagdagen!
Student på bibliotek

I løpet av fagdagen vil forelesere med mye erfaring om tema, presentere aktuelle teorier og metoder som kan være til hjelp og nytte for alle i sorgstøttefeltet. Fagdagen er gratis, og deltakere vil ha mulighet til å kjøpe eventuell lunsj i skolens kantine.

Om foreleserne

Oddgeir Synnes er professor i helsehumaniora ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo. Han har hovedfag i nordisk litteratur og doktorgrad på en avhandling om bruk av skriving og fortelling i palliativ omsorg. Han har i mange år arbeidet med narrativ omsorg og kreativ skriving innen mental helse, i kreftomsorg, i palliativ omsorg og i demensomsorg. Synnes har publisert bøker og en rekke artikler om dette, nasjonalt og internasjonalt.

Guro Skottene jobber som rådgiver på Lærings- og mestringssenteret ved Rikshospitalet, OUS. Hun har master i diakoni fra VID, samt ett år på forfatterskole og videreutdanning i Livsstyrketrening. Hun har gitt ut 4 diktbøker og 1 roman. Sammen med Oddgeir Synnes og Hilde Bondevik har hun holdt kurs i kreativ skriving på Vardesenteret ved Radiumhospitalet.

Olga Lehmann er førsteamanuensis i psykologi ved Institutt for sosialfag på Universitetet i Stavanger. Hun er klinisk psykolog fra Colombia og Italia, tok sin PhD i kulturpsykologi og har en postdoktor i Psykisk helsearbeid fra NTNU i Norge. Jeg har lang erfaring med meditasjon og ekspressiv skriving, både i og utenfor terapirommet. I tillegg til å arbeide som psykolog, holder jeg foredrag, retreats og workshops både i Norge og utland, skriver fagbøker, fagartikler og poesi, og er engasjert i innovasjon og lederskapsutvikling. Både som lærer, forsker og psykoterapeut er jeg vært opptatt av å fremme psykisk helse gjennom fokus på verdier som empati, medfølelse, selvfølelse, relasjoner mellom mennesker og meningen med livet.

Trine Giving Karlstad er fagsjef i Landsforeningen uventet barnedød (LUB/Universitetslektor ved Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen), med utdanning i sosialantropologi fra UiB, og videreutdanning i kognitiv terapi og komplisert sorg-terapi. Som fagsjef i LUB har hun ansvaret for foreningens informasjons- og sorgstøttearbeid, i tillegg til foreningens engasjement innen forskning på sorg og støtte og forebygging av barnedød. Hun har ledet mange kurs og seminarer i LUBs regi, leder opplæringsprogrammet for frivillige likepersoner og har lang erfaring med oppfølging av sørgende familier. Kalstad har også lang erfaring med ulike prosjekter innen psykisk helse og støttearbeid, bl.a skriving som hjelp i sorgen.

Detaljer for aktiviteten

Dato og tid

29. april | 10:00 - 15:30

VID Oslo Biblioteket, Rom D18-112AUD

Diakonveien 18,
0370 Oslo, Oslo Gå til nettsted