Ønsker du å bli medlem i LEVE?

Et medlemskap i LEVE eller Unge LEVE sørger for at vi kan fortsette vårt arbeid for etterlatte og berørte, og for forebygging av selvmord. Med et medlemskap bidrar du til viktig økonomisk støtte og til verdifull samfunnsanerkjennelse av organisasjonen. Medlemstallet viser offentlige myndigheter hvor mange som engasjerer seg i selvmordstematikk.

Bli medlem og støtt LEVEs viktige arbeid!

Vi har fire typer medlemskap:

Enkeltmedlemskap kr 300,- (gjelder kun for én person)
Familemedlemskap kr 400,- (gjelder familiemedlemmer i samme husstand. Husstandsmedlemmer kan registreres ved innmelding)
Ungdom/Ung voksen kr 150,- [16 – 35 år] (Deltakelse på treff og arrangementer kan variere fra aldersgruppen oppgitt i medlemskapet)
Støttemedlemskap kr 500,- (For enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å støtte LEVEs viktige arbeid i form av et støttemedlemskap)

Medlemskontingent gjelder for innehavende år. 
Medlemskontingenten blir sendt ut en gang i året. Som medlem får du tilsendt LEVEs nyhetsbrev, samt informasjon og tilbud om kurs og arrangementer nasjonalt og lokalt.
Du vil også motta invitasjon til vårt årlige landsmøte og dagskonferanse.


Er du ikke medlem, men ønsker å motta nyheter og informasjon fra et fylkeslag?
Ved å registrere deg som interessent vil du motta nyheter og invitasjoner fra det fylkeslaget du har oppgitt. Dette er ikke et medlemskap og er helt gratis. Du står helt fritt til å gå fra interessent til medlem, dersom du ønsker dette.


Gi et bidrag til LEVE?
Kanskje du eller din bedrift ønsker å støtte LEVEs arbeid? Alle bidrag til LEVE bidrar til at vi kan fortsette å gi etterlatte et verdig og godt tilbud etter et selvmord, samtidig som vi jobber aktivt med å bidra til selvmordsforebygging både lokalt, nasjonalt og politisk.

LEVEs kontonummer: 2801 51 69526
LEVE på Vipps: #44115
Unge LEVE på Vipps: #55142