Mamma

Skrevet av:

Et dikt fra en 15 år gammel jente

Publisert: 14. februar 2024

En ensom krokus strekkes seg mot solen, lyset

Mamma

Et ord jeg ikke bruker ofte

Dessverre

Et ord jeg mer enn noe annet skulle ønske

var en del av hverdagen min

Men nei

Mamma