Å komme tilbake til hverdagen etter et selvmord

Plutselige dødsfall, slik som selvmord, kan medføre større helsemessige konsekvenser enn ventede dødsfall. Å tidfeste hva som er en vanlig sorgprosess er hverken lett eller ønskelig.

De fleste som har mistet vil kjenne seg igjen i en beskrivelse av at de første årene kan være preget av store følelsesmessige svingninger med opp- og nedturer. Omgivelsene kan være utålmodige og forvente at man ser fremover og legger selvmordet bak seg raskere enn man selv er klar for.

Etter hvert i sorgprosessen vil de aller fleste finne måter å leve videre på. Man vil tilpasse seg den nye situasjonen, gå tilbake til jobb, daglige gjøremål og sosiale aktiviteter. Samtidig vil forholdet til den avdøde videreføres gjennom ulike minner og ritualer.

Sorg blir som oftest omtalt som en individuell prosess. Likevel vil et selvmord ramme hele familien. Barn, ungdom og voksne vil reagere ulikt, og tapet av den døde kan ha forskjellig ulik betydning i en familie.