Depresjon når man har mistet noen i selvmord

Akkurat som ved depresjon kan sorg oppleves som en dyp tristhet og fortvilelse som kan forstyrre søvnen, konsentrasjonen og matlysten. For en periode kan etterlatte være mer utsatt for tristhet og depresjon.

Hvis depresjonen varer over tid eller at den som sørger får egne selvmordstanker, er det nødvendig med profesjonell hjelp. Slik kan man få hjelp ved selvmordstanker.