Kunnskap om etterlatte ved selvmord – Etterlattebarometeret i LEVE

Undersøkelsen ble gjennomført blant LEVEs medlemmer høsten 2023 og skal danne grunnlaget for å kunne tilby bedre hjelp for de som har mistet i selvmord samt fremme etterlattes sak.

Etterlattbaromentetet består av tre deler:

Helserelatert livskvalitet

Dette er et standardisert skjema som sjekker livskvalitet opp mot fysisk helse. Det er et skjema som er blitt anvendt på både normalbefolkningen og en rekke grupper. Vi ønsker å se om våre medlemmer er påvirket i sin helserelaterte livskvalitet, som en konsekvens av sorgen ved å miste en eller flere nære i selvmord.

Forlenget sorg

Undersøkelsen kartlegger den etterlattes sorg og følelsene man har om den eller de man har mistet. Målet er å undersøke lidelsestrykket hos LEVEs medlemmer.

Interne spørsmål

Noen av spørsmålene handler om tilbudet LEVE har og hvor fornøyd den enkelte er med dette. Målet er å forbedre vår interne praksis og få informasjon om hvordan våre tjenester blir mottatt av medlemmene.

Hovedfunnene i undersøkelsen vil bli publisert i løpet av våren 2024.