EN ÅRLIG INTERNASJONAL MARKERING

Verdensdagen for selvmordsforebygging er en internasjonal markering hvert år 10. september. Dagen er opprettet av IASP, Den internasjonale foreningen for selvmordsforebygging, i samarbeid med FNs Verdens helseorganisasjon.

I Norge har LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord fått i oppdrag å koordinere arrangementene. Verdensdagen for selvmordsforebygging ble første gang markert på IASPs kongress i Stockholm 10. september 2003.