LEVE har ansvar for markeringen av Verdensdagen for selvmordsforebygging i Norge. Oppdraget er gitt av IASP (the International Association for Suicide Prevention). Mottoet fra IASP for Verdensdagen for selvmordsforebygging 2020 er: «Working together to prevent suicide» - oversatt til norsk: «Sammen for forebygging av selvmord».

Bakgrunn for Verdensdagen

Verdensdagen for selvmordsforebygging er initiert av International Association for Suicide Prevention (www.). IASPs representant i Norge er knyttet til Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging (NSSF). IASP i Norge har gitt LEVE ansvaret for den nasjonale markeringen av Verdensdagen for selvmordsforebygging.

IASP kommer hvert år med et felles, globalt motto for Verdensdagsmarkeringen. LEVE har i tillegg valgt et gjentagende nasjonalt budskap som årlig knyttes til det globale mottoet:

Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg. Motto/budskap for Verdensdagen 2020 er:

SAMMEN FOR FOREBYGGING AV SELVMORD
Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg.

Om LEVEs selvmordsforebyggende arbeid
LEVE er ikke primært en selvmordsforebyggende organisasjon. LEVE er for mennesker som er etterlatte ved, eller berørt av, selvmord. Samtidig bærer LEVEs medlemmer en tapserfaring de ikke ønsker for andre. De bærer også et sterkt ønske om at mennesker som har det vondt skal slippe å dø for å bli fri fra smerten ved å leve. Det er noe av kjernen i LEVEs forebyggende arbeid. LEVE har derfor bestemt at organisasjonens viktigste bidrag i selvmordsforebyggende arbeid generelt er å jobbe for at «Alle som har det så vanskelig at de ser på døden som eneste løsning, skal føle seg trygge nok til å være åpne og få den hjelpen de trenger for å leve videre.» Dette står også helt sentralt ved alle nasjonale markeringer av Verdensdagen for selvmordsforebygging, i LEVEs regi. Vårt overordnete budskap er at Du hører til. Du har betydning. Det siste antall registrerte selvmord i Norge (2018) var 674 selvmord. Se oppsummering av statistikk her.

 

Olafprisen

Olafprisen tildeles som en anerkjennelse til en person som har bidratt med særlig innsats innen kunnskapsformidling, forskning, vitenskapelig arbeid eller annet opplysningsarbeid, for å forebygge selvmord blant barn og unge.

LEVE deler ut prisen hvert år i forbindelse med markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.

For presse

Oppsummering statistikk for registrerte selvmord (2018)

Pressebilde (link)

 

Samarbeidspartnere og støttespillere:
Oppdateres fortløpende for 2020

      

               

 

 
Her kan du laste ned logo, banner og annet materiell:

Flyers:

Last ned flyer – norsk
Last ned flyer – engelsk
Last ned flyer – samisk

Plakat:

Last ned plakat – engelsk
Last ned plakat – norsk
Last ned plakat – samisk

 

Postkort:

Last ned postkort (web) – Norsk
Last ned postkort (til trykk) – Norsk

 

Coverbilde til Facebook

Bilde #1 – klikk her for å laste ned

Bilde #2 – klikk her for å laste ned

Bilde #3 – klikk her for å laste ned

Banner og logo:

Du kan også laste ned den gule sløyfen som er det globale symbolet på Verdensdagen for selvmordsforebygging, samt banner (norsk versjon).  IASPs gul/oransje sløyfe er symbolet for Verdensdagen for selvmordsforebygging.

Logo

Banner – PNG (transparent)

Banner – PDF 

WSPD banner – World Suicide Prevention Day